2018 - Overstromingen in Mali

De hevige overstromingen van half augustus troffen 6 van de 10 regio's in Mali. Het Noodhulpfonds (Disaster Relief Fund - DREF) van het Rode Kruis trekt bijna 65.000 CHF uit om het lokale Rode Kruis te ondersteunen. Hun prioriteit is ervoor zorgen dat de levensomstandigheden van 3.000 mensen in Kita niet verder verslechten. Vrijwilligers van het Rode Kruis organiseren daarom noodopvang, voorzien proper water en delen voedsel en hulpmateriaal uit.

Onmiddellijk helpen dankzij noodhulpfonds

We hielpen in Mali via het Noodhulpfonds (Disaster Relief Fund) van het Rode Kruis. Dankzij het internationaal noodhulpfonds van het wereldwijde Rode Kruisnetwerk beschikken we snel over geld om meteen een hulpoperatie op te starten. Zo gaat er nergens kostbare tijd verloren. Waar er ook ter wereld zich een noodsituatie voordoet, kunnen we onmiddellijk hulp bieden.