2018 - Overstromingen Burundi

Sinds januari 2018 houden de overstromingen in Burundi aan. Het zijn vooral de kleinschalige boeren die hierdoor getroffen worden. Op 4 mei werd de regio rond Gatumba nog getroffen door het overstromen van de Rusizi rivier. 13.000 mensen werden hiervan het slachtoffer, 2.100 huizen werden vernield.

Onmiddellijk helpen dankzij noodhulpfonds

We helpen via het Noodhulpfonds (Disaster Relief Fund) van het Rode Kruis. Dankzij het internationaal noodhulpfonds van het wereldwijde Rode Kruisnetwerk beschikken we snel over geld om meteen een hulpoperatie op te starten. Zo gaat er nergens kostbare tijd verloren. Waar ook ter wereld zich een noodsituatie voordoet, kunnen we onmiddellijk hulp bieden. Het Belgische Rode Kruis helpt in dit geval met 83.000 CHF.

Met deze bijdrage kan het Burundese Rode Kruis 3.885 mensen - 30% van de getroffenen - ondersteunen in heropbouw van huizen en verschaffen van veilig water zodat geen ziektes uitbreken.