2018 - Opvang Congolese vluchtelingen in Oeganda

Door het zware geweld in de Congolese regio Noord-Kivu vluchtten sinds december 2017 al meer dan 7.000 Congolezen naar buurland Oeganda. Zo’n 6.000 vluchtelingen vinden een veilig onderkomen in het ‘Kyangwali Refugee Settlement’. In het vluchtelingenkamp waakt het Oegandese Rode Kruis dat er voldoende en proper water, toiletten en wasplaatsen zijn. Over een periode van drie maanden helpt het Rode Kruis door:

  • Bouw van 60 tijdelijke toiletten en 100 wasplaatsen
  • Verzekeren van voldoende proper water (waterzuiveringstabletten en veilige emmers)
  • Info en trainingen rond hygiëne promotie zoals handwassen

Onmiddellijk helpen dankzij noodhulpfonds

We hielpen in Oeganda via het Noodhulpfonds (Disaster Relief Fund) van het Rode Kruis. Dankzij het internationaal noodhulpfonds van het wereldwijde Rode Kruisnetwerk beschikken we snel over geld om meteen een hulpoperatie op te starten. Zo gaat er nergens kostbare tijd verloren. Waar er ook ter wereld zich een noodsituatie voordoet, kunnen we onmiddellijk hulp bieden.