Lesgever - Simulant

FAQ

Welke types cursussen vind ik op Eduko?

Klassikale cursus: een cursus die fysiek, op een bepaalde plaats en een bepaald moment (datum en uur), georganiseerd wordt. Het specifieke lesmoment noemen we een uitvoering.

E-learning: een online cursus die je na inschrijving onmiddellijk kan starten. Je volgt deze cursus dus digitaal, waar en wanneer je wilt. Je kan de cursus onderbreken, opnieuw starten en zelfs onbeperkt herbekijken.

Gemengde cursus: een blended learning-cursus die bestaat uit zowel klassikale momenten als e-learning.

Uitvoering: een lesmoment waarop je een bepaalde cursus kan volgen, op een bepaalde plaats. Let op: een uitvoering kan uit meerdere bijeenkomsten bestaan, bijvoorbeeld verspreid over twee namiddagen.

Programma: een verzameling van cursussen, die bestaat uit meerdere uitvoeringen of cursustypes (klassikaal, e-learning …). Een programma kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorbereidende e-learning, een klassikale bijeenkomst en een examen.

Open cursus: een cursus die je terugvindt op Eduko en waarvoor je jezelf kan inschrijven indien er geen voorwaarden zijn (bijvoorbeeld dat je eerst een andere cursus moet gevolgd hebben).

Gesloten cursus: een cursus die je niet terugvindt op Eduko omdat ze georganiseerd wordt op vraag van en binnen een organisatie, bijvoorbeeld een sportclub. Je hebt een code nodig om in te schrijven.

Wat is een dienstverband?

Een dienstverband is een extra rol die je inneemt op een bepaalde plaats in de organisatie. Je bent bijvoorbeeld naast vrijwilliger-deelnemer (dienstverband = cursist) ook:

 • lesgever (dienstverband = docent),
 • opleidingsplanner (dienstverband = cursusplanner of cursusbeheerder),
 • of voorzitter (dienstverband = voorzitter).

Een gebruiker met één of meerdere dienstverbanden ziet in Eduko rechts bovenaan een icoon van twee silhouetten. Door hierop te klikken, kan je switchen tussen de verschillende dienstverbanden. 

Heb je een combinatie van meerdere rollen? Let dan goed op dat je het juiste dienstverband kiest voor je een actie uitvoert op Eduko. Afhankelijk van het gekozen dienstverband krijg je namelijk andere functies te zien in het platform.

Welke mogelijkheden heb ik als lesgever of simulant op Eduko?

Een lesgever en simulant kan in Eduko volgende informatie terugvinden of taken uitvoeren:

 • Toegang tot het platform als deelnemer aan cursussen
 • Overzicht van de te geven cursussen
 • Geschiedenis van reeds gegeven cursussen
 • Deelnemers aan een cursus
 • Specifieke informatie over een cursus terugvinden
 • Presentielijsten
 • Huistaken toevoegen en nakijken

Wat zijn mijn taken op Eduko als lesgever?

De belangrijkste taak van een lesgever is om na de cursus de cursusstatus voor iedere deelnemer aan te passen. Een cursusstatus kan zijn: voltooid, niet geslaagd, afwezig, uitgeschreven met geldige reden of uitgeschreven zonder geldige reden. 

Doe dit onmiddellijk na de cursus. Als je de status niet tijdig aanpast krijg je een automatische melding. 

Wat kan ik bij rapporten terugvinden?

Rapporten worden verdeeld in drie verschillende groepen: 

 • Studierapporten zijn rapporteringen over de cursus, bijvoorbeeld de deelnemers, de te geven cursussen …
 • Rapportwizard: hier worden rapporten ondergebracht die specifiek voor je rol zijn aangemaakt.
 • Opgeslagen rapporten: als je rapporten maakt kan je deze opslaan in Eduko. Je kan deze dan later in deze groep terugvinden.

Het is mogelijk dat er onder sommige groepen geen rapporten beschikbaar zijn.

Hoe worden examens georganiseerd?

Als een cursus een examen heeft, dan staat dit steeds vermeld in de beschrijving. Soms is er een aparte uitvoering (plaats, datum en uur) voor het examen. 

Examens worden niet in Eduko georganiseerd. In het platform geef je wel het resultaat in door de studiestatus op ‘voltooid’ (geslaagd) of ‘niet geslaagd’ te zetten. Er kan ook een score toegevoegd worden.

Ik ben ziek, wat moet ik doen?

Ben je ziek en kan je als lesgever of simulant niet op de cursus aanwezig zijn? Contacteer dan zo snel mogelijk de opleidingsplanner van jouw afdeling. 

De opleidingsplanner zal, indien mogelijk, een andere lesgever of simulant inplannen. Is dit niet mogelijk, dan bespreek je of de cursus geannuleerd of verplaatst wordt. De deelnemers krijgen automatisch een mail indien de cursus in Eduko geannuleerd wordt.

Instructies

Actieve lessen bekijken voor lesgevers

Aanwezigheden en studiestatus deelnemers aanpassen voor lesgevers

Huistaak toevoegen en verwerken voor lesgevers

Rapport maken lesgever

Aanwezigheidslijst maken