Internationale Samenwerking

Een van de taken van een afdeling is werken rond Internationale Samenwerking. Als vrijwilliger kun je dat op verschillende manieren invullen:

  • Internationale Rode Kruisnieuwtjes verspreiden via je afdelingskrantje, -website, lokale media, afdelingscomité… De laatste nieuwtjes en info over de internationale werking van het Rode Kruis vind je op MijnRodekruis
  • Rode Kruisevenementen van je afdeling een internationaal tintje geven. Materiaal zoals banners, vlaggen en educatieve boxen kan je ontlenen via administratieIS@rodekruis.be
  • Contact leggen met andere organisaties uit je gemeente die werken in het zuiden. Je kan bijvoorbeeld lid worden van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
  • Erkende vluchtelingen die wachten op een familiehereniging begeleiden als gezinscoach.
  • Je aansluiten bij een werkgroep Internationale Samenwerking, of er zelf een opstarten.
    Interesse? Neem dan contact op met je provinciaal team Internationale Samenwerking - Internationale@provincie-wvl.rodekruis.be

Houd zeker ook de e-nieuwsbrief voor vrijwilligers in de gaten voor de laatste activiteiten, studiedagen en evenementen rond internationale samenwerking.