Beleidsadvies

 

Naast de operationele ondersteuning van de provincieverantwoordelijken zorgt het personeel van de provinciale zetel voor beleidsadvies aan de provincieraad en het provinciecomité.

Ook afdelingen kunnen in de PZWV terecht voor hulp en advies bij het opmaken van hun jaarlijks beleidsplan.
Deze beleidsadviezen worden er voorbereid en uitgewerkt.  Ook de afdelingsadministratie wordt er opgevolgd, samen met het vrijwilligersbestand en de daaraan gekoppelde opleidingsgegevens.

Aan externen verleent de PZWV advies in de Medisch-pedagogische cel van het WOBRA, in de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulp, in diverse veiligheidscellen op gemeentelijk vlak alsook in diverse gouvermentele werkgroepen.