Provinciale zetel

Op het provinciaal niveau is er een Provinciale Zetel. Naast de administratieve ondersteuning van de Provincieraad, het Provinciecomité en de Regiocomités staat dit secretariaat in voor de operationele, logistieke en infrastructurele noden van de provinciedisciplines en van de afdelingen.

Klik hier voor adres en contactgegevens van de Provinciale Zetel RK Vlaams-Brabant

Een team beroepskrachten ondersteunt er de werking van de vrijwilligers.

Provinciemanager
Jos Vetsuypens
E-mail : jos.vetsuypens@rodekruis.be
Telefoonnummer : 016 39 80 71 

Provinciaal coördinator Hulpverlening
Mario Huyskens
E-mail : mario.huyskens@rodekruis.be
Telefoonnummer : 016 39 80 73

Boekhouding
Sarah Belemans
E-mail : sarah.belemans@rodekruis.be
Telefoonnummer : 016 39 80 76

Administratie
Lut Mues
E-mail : lut.mues@rodekruis.be
Telefoonnummer : 016 39 80 70