Vacatures provinciecomité

Om het provinciecomité van Vlaams-Brabant helemaal compleet te maken, zijn we nog op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

 

PROVINCIEVERANTWOORDELIJKE PR & WERVER

Je vormt een brug tussen de dienst Marcom op gemeenschapsniveau en de vrijwilligers. Zo verzeker je de doorstroom van informatie rond communicatie en werving van het gemeenschapsniveau via het provincieniveau naar de afdelingen en omgekeerd.

Je stimuleert, ondersteunt en inspireert de afdelingsverantwoordelijken PR & Werver en de Afdelingsvoorzitters hierrond, zonder echter in hun plaats te treden. Je bent het aanspreekpunt voor de afdelingsverantwoordelijken Pr & Werver en de afdelingsvoorzitters rond interne communicatie naar vrijwilligers binnen jouw provincie aangaande beslissingen, acties en campagnes over:

- externe communicatie, om een positief imago van RKV uit te dragen;

- fondsenwerving en het werven van vrijwilligers. 

Dit alles in overleg met de Provincievoorzitter.

 

PROVINCIEVERANTWOORDELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING

Je bent het provinciaal aanspreekpunt voor alle vrijwilligers uit jouw provincie die zich inzetten voor Internationale Samenwerking.  Je stimuleert de afdelingen om de Rode Kruisachterban en de bevolking meer te betrekken bij de internationale werking van het Rode Kruis. Tevens vertegenwoordig je de discipline op het Provinciecomité en overlegt met de provincievoorzitter over de werking in de provincie.  Je neemt deel aan de vergaderingen van de Adviescommissie Internationale Samenwerking en leidt de provinciale teamvergaderingen.

Je bent de schakel tussen de werking in de afdelingen en de Hoofdzetel door regelmatig met hen in contact te treden en, indien mogelijk, mee te werken aan acties die door hen worden ondernomen ter promotie van Internationale Samenwerking-projecten.

 

PROVINCIEVERANTWOORDELIJKE BLOED  en PLASMA GEVEN

Je bent het provinciaal aanspreekpunt voor alle vrijwilligers uit jouw provincie die zich inzetten voor de Dienst van het Bloed. Je stimuleert de Rode Kruisafdelingen rond promotie van de lokale bloedinzamelingen. Je stimuleert hen ook rond de nodige logistieke ondersteuning bij de organisatie van die bloedinzamelingen. Je capteert en bundelt bekommernissen, vragen en ideeën van afdelingsvoorzitters en afdelingsverantwoordelijken ‘Bloed en Plasma Geven’.

 

PROVINCIAAL FINANCIEEL DESKUNDIGE

De provinciale financieel deskundige houdt samen met de provincievoorzitter toezicht op de boekhouding van de provincie en adviseert de Provincieraad en het Provinciecomité over het financiële resultaat, het budget en andere financiële aangelegenheden van de provincie.

De provinciale deskundige kan zich laten bijstaan door provinciale teamleden. Samen met zijn provinciale teamleden is hij belast met de financiële begeleiding en ondersteuning van de afdelingen in de toepassing van de financiële procedures

 

Voel jij je geroepen om een van deze provinciale verantwoordelijkenfuncties in te vullen, stuur dan uw kandidatuur en beknopte C.V. naar provincievoorzitter François Segers, Herestraat 49 BTC, 3000 Leuven  (voorzitter@provincie-vlb.rodekruis.be

 

Wens je meer informatie over deze functies, aarzel niet om contact op te nemen:

vlaamsbrabant@rodekruis.be – 016-39 80 71 (Jos Vetsuypens, provinciemanager).