Personeelsleden provinciale zetel kunnen reanimeren en defibrilleren

20/06/19

De personeelsleden van Rode Kruis Antwerpen volgden een opleiding 'Reanimeren en defibrilleren'. Met succes! Inge Bastiaenssen gaf de opleiding en zag erop toe dat er snel en juist gehandeld wordt bij een hartstilstand. Als verpleegkundige en adjunct-provincieverantwoordelijke Vorming kent Inge maar al te goed het belang hiervan.

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70 % overlevingskans.

In Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen reanimeren. Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is. Door op openbare plaatsen automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen en er zoveel mogelijk mensen mee te leren omgaan, kunnen mensenlevens gered worden.

Daarom wil Rode Kruis-Vlaanderen zoveel mogelijk opleidingen aan de bevolking aanbieden, via het project 'Hartveilig'.

Wil jij ook ‘Hartveilig’ worden? Zoek een opleiding in jouw regio of organiseer zelf een Hartveilig-opleiding in jouw bedrijf, school, sportclub, vereniging of gemeente.


20.407

uitgeleende boeken in zorginstellingen

598

georganiseerde bloedcollectes

151

plaatsen voor een aangepaste vakantie