Herkenbaarheid medische voertuigen

14/01/19

Sinds vorige zomer zie je ze meer en meer in het straatbeeld opduiken: de ziekenwagens herkenbaar aan het zogenaamde "Battenburgpatroon". Ook de voertuigen van Rode Kruis-Vlaanderen "vervellen" langzaam maar zeker overeenkomstig deze nieuwe richtlijnen.

Maar waar komt deze nieuwe belettering nu eigenlijk vandaan?

Naar aanleiding van de terreuraanslagen op 13 november 2015 in Parijs en op 22 maart 2016 in Brussel voerde de federale overheid een analyse uit van het functioneren van de hulpdiensten tijdens aanslagen. Een belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam was de herkenbaarheid van de medische hulpverleners en hun voertuigen. Naast herkenbaarheid is de nieuwe belettering ook zichtbaarder vanop afstand en ’s nachts. De belettering zal in verschillende ontwerpen gebruikt worden voor alle voertuigen binnen de medische hulpverlening, afhankelijk van de functie die ze uitvoeren.

En de voertuigen van Rode Kruis-Vlaanderen?

Voor voertuigen die in het reguliere 112-systeem ingezet worden is een Koninklijk Besluit verschenen in het Staatsblad. Vanaf juni 2018 moesten alle nieuw ingezette voertuigen in deze categorie de belettering krijgen. Tegen 7 december 2021 moeten alle voertuigen die reeds in gebruik zijn de belettering dragen. Deze voertuigen hebben "geel" als hoofdkleur.

Rode Kruis-Vlaanderen maakt ook gebruik van een aantal voertuigen die vallen in een “intermediaire categorie” (voertuigen met als hoofdkleur "wit"). Dit zijn voertuigen die normaal voorzien zijn voor niet-dringend patiëntenvervoer, maar occasioneel geïntegreerd worden in de dringende geneeskundige hulpverlening, zoals onze rampenwerking. Voor deze voertuigen hebben de gemeenschappen en gewesten een protocolakkoord ondertekend en geldt een overgangsperiode tot 2023.

Alle andere voertuigen die gebruikt worden binnen Rode Kruis-Vlaanderen maar niet binnen de rampenwerking, en die dus geen prioritaire signalen dragen, blijven beletterd met de standaard huisstijl.

Bron: Rode Kruis-Vlaanderen


105

Bel onze dispatching voor ziekenvervoer.

20.407

uitgeleende boeken in zorginstellingen

3.598

Rode Kruisvrijwilligers in Antwerpen