Een woordje van de provincievoorzitter

Op vrijdag 25 januari 2019 organiseerden we in onze provinciale zetel de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit samenzijn was een mooie gelegenheid om het glas te heffen op mekaars gezondheid. Traditioneel werden ook enkele verdienstelijke Rode Kruisvrijwilligers in de bloemetjes gezet en werden de bijhorende brevetten overhandigd.

We citeren graag uit de nieuwjaarsboodschap van onze provincievoorzitter Stef Meynendonckx.

Bij elke jaarwisseling is er de traditionele behoefte om een terugblik te werpen op wat voorbij is en een vooruitblik op wat nog komen gaat. Je kan je er dan journalend van afmaken met een droge opsomming van gebeurtenissen.  Met het voordeel dat je vaak meer dan 50% van je toespraak van vorig jaar kan blijven gebruiken.

Dus laat het mij eens anders proberen dacht ik.  Het jaar samenvatten in 1 zin, of nog beter in 1 woord.

En daar zit je dan, voor je bureau te staren.  Wat is het meest samenvattende woord voor 2018: nepnieuws of desinformatie, framing of gewoon de val van Facebook. Of zijn het eerder uitdrukkingen zoals  “om ter stelligst!” , “gebrek aan nuance!” of  “ongenoegen de vrije loop geven”. Of gewoon de vraag "Hoe staat het met je geweten?"

Misschien is “geloofwaardigheid” wel een goeie. De vraag die hoe langer hoe meer gesteld moet worden is: Klopt dit wel? Is dit echt? Is dit waar?

Vijftig tinten grijs

Op basis van een leuk stukje van Jean Paul Van Bendegem, professor in de filosofie van de logica, die stelt dat we leven in tijden van zwart-wit zonder grijs, wil ik graag een pleidooi houden voor vijftig tinten grijs.

Grijs-grijs dat betekent dialoog, het goeie gesprek aangaan. Een discussie of besluitvorming met aandacht voor de ander en vanzelf brengt dat nuance en geloofwaardigheid met zich mee.

Want je moet er in slagen om het standpunt van de ander écht te begrijpen, om mee te denken met die ander, om de eigen visie bij te sturen. Weten dat de mogelijkheid altijd kan bestaan dat de ander ook wél eens gelijk kan hebben.

Een pleidooi voor grijs-grijs is geen pleidooi voor een muizenbestaan. Grijs is de kleur van de nuance. Van het enerzijds-anderzijds-denken.

Laat ons hopen dat 2019 de terugkeer van dubbel nadenken en dan pas handelen mag worden.  Van het evidence based handelen.  Met een open, ruime en kritische blik de dingen blijven benaderen is goed.

Toch nog even jaarjournaal ... 2018 was eigenlijk een druk jaar

 • Zowel in de preventieve hulpverlening als in de rampenbestrijdingsopdracht van de Hulpdienst en DSI.
  • De gasontploffing op de Paardenmarkt op 16 januari en de ingestorte stelling aan het Centraal Station in Antwerpen op 24 oktober zijn van dat laatste de duidelijkste voorbeelden.
  • In de preventieve hulpverlening zijn de Antwerp Ten Miles, de Dodentocht en Graspop in Dessel toonaangevend vooral in de eenheid van het medisch commando tijdens deze acties. En vooral de ondersteuning van deze handelingspolitiek door onze provinciale gezondheidsinspecteur. Rugdekking is fijn. 
  • Op 8 december laatstleden hebben we in Ranst plechtig ons Logistiek Centrum ingehuldigd van waaruit deze activiteiten worden gecoördineerd en ondersteund.

 • Op 6 oktober was het dan de beurt aan Jeugd Rode Kruis in het Fort van Borsbeek met een meer dan geslaagde JRK Knuffel.

 • Maar ook de verzamelde activiteiten door onze 67 afdelingen over het ganse grondgebied van de provincie mogen hierin meegenomen worden.
  • Er werden 598 bloedinzamelingen gerealiseerd op 149 verschillende locaties. Dat leverde 68.213 bloedzakjes op, oftewel 34.106 liter bloed.
  • Voor vorming werden op het gehele provinciale grondgebied 434 eerstehulpopleidingen verzorgd en dat leverde 4.647 afgeleverde brevetten op.
  • Zorgbib, die vaak een wat losstaand leven leiden naast onze afdelingen, hoewel ze er administratief aan verbonden zijn: 92 uitleenpunten en 38.315 materialen in omloop.

Kortom we moeten nog lang niet ons bestaan of onze nuttigheid verdedigen.  Ze is feitelijk en overduidelijk. Nogal zwart-wit of wit-zwart dus, als je wil.

Op het leven en de creativiteit. Gelukkig nieuwjaar aan u en de uwen !