Alle Antwerpse hulpdiensten onder één dak

Inhuldiging Rode Kruishangar op Campus Vesta

Op zaterdag 8 december 2018 huldigt Rode Kruis-Antwerpen het logistiek centrum van de provinciale Hulpdienst in. Na brandweer en politie heeft de Antwerpse provinciale Hulpdienst nu ook onderdak op Campus Vesta. Koen Milis, directeur Campus Vesta, overhandigt vandaag de sleutel aan Stef Meynendonckx, provincievoorzitter Rode Kruis-Antwerpen.

Stef Meynendonckx, provincievoorzitter Rode Kruis-Antwerpen

De heer Meynendonckx verwelkomt de aanwezigen op de plechtigheid en benadrukt dat alle actoren rond rampenhulpverlening nu op één plek zitten. Dat was een logische stap en bevordert de samenwerking maar is ook efficiënter naar opleidingen en training toe.

Al het materiaal dat Rode Kruis-Vlaanderen voorziet om in te zetten bij rampen staat voor de provincie Antwerpen nu op één locatie. Denk daarbij aan tenten, medisch materiaal, veldbedden, ambulances enzovoorts… Ook materiaal voor opleidingen en de provinciale voertuigen vinden er een nieuwe thuis. Het magazijn ligt ook centraler in de provincie waardoor de interventietijd verkort. De vorige opslagruimte lag in Edegem waardoor de drukke Ring van Antwerpen voor vertraging zorgde bij interventies.

Campus Vesta verhuurt de opslagruimte voor vijftien jaar aan Rode Kruis-Vlaanderen.

De provincievoorzitter schetst een korte historiek van het provinciaal logistiek centrum dat gehuisvest was op volgende locaties:

 • 1990: Berchem, Klokstraat
 • 1999: Haven, Vossenschijnstraat
 • 2008: Ruisbroek
 • 2012: Merksem, Tweemontstraat
 • 2014: Edegem, Donorcentrum
 • 2018: Emblem, Campus Vesta

Philippe Lambrecht, gemeenschapsvoorzitter Rode Kruis-Vlaanderen

De heer Lambrecht vertelt dat Rode Kruis Vlaanderen 13.135 vrijwilligers telt in 241 afdelingen waarvan 8.089 actief in Hulpdienst en 582 binnen DSI.
In provincie Antwerpen zijn in totaal 3.571 vrijwilligers actief in 67 afdelingen.

In het Logistiek Centrum van de Hulpdienst van provincie Antwerpen zijn 30-tal teamleden super actief om alle materiaal te onderhouden, aan te vullen en onder het motto "Helpt helpen" tijdig naar preventieve acties of ramplocaties te transporteren.

Het provinciaal echelon van de Hulpdienst zet voor preventieve hulpacties, dringend en niet-dringend ziekenvervoer en rampenparaatheid 18 wagens in waarvan 1 commandowagen, 4 Snelle Interventie Teamwagens, 2 Interventiewagens en persoons- en materiaalwagens.

Jan De Haes, provinciaal gedeputeerde met onder andere bevoegdheid voor veiligheid

De heer De Haes schetst de rol van Rode Kruis-Vlaanderen binnen rampenwerking met grote know-how en efficiëntie.
Rode Kruis provincie Antwerpen kan op vraag van de Federaal Gezondheidsinspecteur volgende materialen inzetten: 550 dekens, 400 brancards, 80 medische koffers, 10 AED en 4 volledige uitrustingen voor reanimatiezone Rood op Hulppost.

Snelle Interventieteams

Wanneer een incident zorgt voor meerdere gekwetsten, overstijgt het de capaciteit van de reguliere hulpdiensten. De hulp van ziekenwagens en MUG is met andere woorden ontoereikend. In dergelijke situaties wordt een Snel Interventieteam (SIT) ingezet om te zorgen voor bijkomend eerstehulpmateriaal en logistieke ondersteuning. In opdracht van de Federale Overheid is het beheer van deze middelen in de handen van het Rode Kruis.

Extra capaciteit eerstehulpmateriaal

Het interventievoertuig van een Snel Interventieteam is uitgerust met een grote hoeveelheid spoedmedicatie, reanimatiemateriaal en eerstehulpmateriaal. Het heeft ook materieel aan boord om op de plaats van het incident de hulpverlening logistiek te ondersteunen: opblaasbare tenten, noodverlichting, elektriciteitsgeneratoren, brancards en signalisatie.

De interventievoertuigen zijn niet uitgerust om slachtoffers over te brengen naar het ziekenhuis. Voor dergelijk ziekenvervoer zetten we ambulances in.

24/7 stand by voor snelle uitruk

De Rode Kruisvrijwilligers die de 30 Snelle Interventieteams in Vlaanderen de klok rond bemannen, kregen bovenop hun eerstehulpopleiding een extra training om hulp te kunnen bieden tijdens rampen. Ten laatste 45 minuten nadat het Rode Kruis wordt gealarmeerd door het Hulpcentrum 112 of de Federale Gezondheidsinspecteur (FGI) is het team op de plaats van het incident, om de reeds aanwezige hulpdiensten te ondersteunen.

Hulpdiensten in Vlaanderen roepen tot 40 keer per jaar de hulp in van de Snelle Interventieteams.

Psychosociale eerstehulp

Het team van Dringende Sociale Interventie (DSI) is zeer dynamisch en professioneel. Zij staan de klok rond paraat om alle slachtoffers van een ramp (gekwetsten, niet-gekwetsten, familieleden en verwanten) verder te helpen.

Bij rampen denkt het Rode Kruis niet enkel aan de gewonde slachtoffers. DSI heeft oog voor de niet-gekwetsten en familieleden van de slachtoffers. Voor hen is de ramp ook een (psychische) beproeving. DSI verzorgt de wonden die je niet kan zien.

Op vraag van een organisatie of een bedrijf kan er ook psychosociale hulp geboden worden ná een ongeval of schokkende gebeurtenis.

Jan Ennekens, directeur AZ Sint Maarten in Mechelen

De heer Ennekens uit tijdens deze plechtigheid zijn dankbaarheid aan de 317 Rode Kruisvrijwilligers van de Hulpdienst en DSI die op 15, 17 en 18 oktober 2018 bijdroegen aan de vlotte verhuis van 300 patiënten uit drie ziekenhuizen naar één nieuwe site. De politiezones Mechelen-Willebroek en Bodukap zorgden op hun beurt voor vlot verkeer tussen de ziekenhuizen. De verhuis van materialen werd verzorgd door Convoi Projectverhuizingen.

Van bed naar bed

AZ Sint-Maarten koos ervoor om patiënten door eenzelfde team van Rode Kruis-vrijwilligers van bed tot bed te laten verhuizen. Zo vermijden ze dat de patiënt te vaak in een "wachtrij" moet geplaatst worden voor overdracht aan andere teams. Dit verlaagt het aantal briefings en de bijhorende risico’s op fouten bij informatieoverdracht. Een team hoeft zo slechts eenmaal over de patiënt geïnformeerd te worden en kan gedurende het hele verhuistraject over de patiënt waken.

Voor het vertrek gebeurt een medische check. Pas wanneer een arts zijn akkoord geeft, wordt een patiënt verhuisd.

AZ Sint-Maarten werkt met een track and trace-systeem van het Rode Kruis, in samenwerking met Emsys Code Crew, waardoor men op elk moment weet waar een patiënt zich bevindt. Elke patiënt draagt een identificatiebandje dat op vier momenten gescand wordt: op de kamer in het oude ziekenhuis, bij het binnengaan van de ziekenwagen, bij aankomst in de ingang van het nieuwe ziekenhuis én op de kamer in het nieuwe ziekenhuis.

Eénmaal op de kamer volgt er opnieuw een medische check. Daarna wordt een sms verstuurd naar maximum twee familieleden of vertrouwenspersonen zodat ze weten dat ze vanaf dan de patiënt in het nieuwe ziekenhuis kunnen bezoeken.

Permanente monitoring

Een coördinatiecel stond in voor de algemene opvolging van de verhuis. Die kreeg informatie vanuit drie commandocellen: "verhuis patiënten", "ICT & infrastructuur, verhuis uitrusting en inrichting" en "zorg en dienstverlening na inhuizing". De coördinatiecel kreeg elk probleem gesignaleerd en coördineerde de oplossing.

De commandocel "verhuis patiënten" werkte vanuit twee commandowagens van Rode Kruis-Vlaanderen. Die cel bestond uit verantwoordelijken van AZ Sint-Maarten, de politie en het Rode Kruis en stond permanent in contact met de "verhuizers" op het terrein. Ze coördineerde o.a. de verhuisbewegingen. Deze cel ondernam ook een gecoördineerde actie wanneer er eventuele problemen zouden optreden.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.