Provincieverantwoordelijke Zorgbib

De provincieverantwoordelijke staat in voor de ondersteuning van de afdelingsverantwoordelijken in de provincie, voor de coördinatie van de werking van Zorgbib op provinciaal vlak en voor de operationele leiding wanneer de werking het plaatselijke niveau overtreft. Hij/zij bevordert de werking van Zorgbib in overeenstemming met de richtlijnen en de reglementen van de Rode Kruisorganen. Hij/zij staat onder toezicht van de provincievoorzitter en valt operationeel onder het gezag van het hoofd van het beroepsteam.

De operationele leiding ontslaat de provincieverantwoordelijke niet van zijn/haar plicht tot informatie aan en adequaat overleg met de voorzitters van de echelons waarvan de vrijwilligers worden ingezet. De provincieverantwoordelijke kan zich laten bijstaan door één of meerdere provinciale teamleden, met een maximum van tien, waarmee hij/zij dan een provinciaal team vormt.

Je opdracht

 • Contactpersoon zijn voor alle afdelingsverantwoordelijken in zijn/haar provincie;

 • In samenspraak met de afdelingsverantwoordelijke regelmatig contact onderhouden met de uitleenpunten. Dit betekent dat hij/zij minimaal vijf uitleenpunten per jaar bezoekt;

 • Zorgen voor de goede werking van Zorgbib binnen de provincie;

 • De afdelingsverantwoordelijken ondersteunen en begeleiden;

 • Zorgen voor een goede informatiedoorstroming naar andere Rode Kruisorganen op provinciaal niveau;

 • Samen met de betrokken afdelingsverantwoordelijke op prospectie gaan bij potentiële nieuwe uitleenpunten;

 • Nieuwe uitleenpunten opvolgen in samenspraak met de afdelingsverantwoordelijke en de verantwoordelijke Zorgbib van de hoofdzetel;

 • Zorgen voor voldoende opleidingen in de provincie;

 • Bereid zijn de vergaderingen bij te wonen van het Provinciecomité, de Adviescommissie Zorgbib en het Interprovinciaal Werkoverleg Zorgbib.

Je profiel

Een provincieverantwoordelijke moet aan volgend profiel voldoen:

Persoonlijke kwaliteiten

 • meerderjarig zijn;

 • contactvaardig zijn;

 • sociaal vaardig zijn;

 • over leidinggevende capaciteiten beschikken;

 • belangstelling hebben voor het Rode Kruis;

 • bereid zijn te handelen volgens de fundamentele beginselen;

 • bereid zijn om de vereiste opleidingen te volgen;

 • bereid zijn om in groep te werken;

 • bereid zijn om op een loyale manier met alle betrokkenen samen te werken;

 • bereid zijn om beperkte verplaatsingen te doen;

 • bereid zijn om avondvergaderingen bij te wonen;

 • beschikken over voldoende vrije tijd;

 • bereikbaar zijn in geval van problemen die zich in de provincie stellen.

Opleiding en ervaring

 • ervaring binnen een uitleenpunt is noodzakelijk;
 • structuur van Rode Kruis-Vlaanderen kennen;
 • de vereiste opleidingen gevolgd hebben;inzicht hebben in beleidszaken;
 • ervaring binnen een afdeling strekt tot aanbeveling.

Ons aanbod

Solliciteren

434

eerstehulpopleidingen georganiseerd

105

Bel onze dispatching voor ziekenvervoer.

92

zorginstellingen waar we boeken uitlenen