Provincieverantwoordelijke Sociale Hulpverlening

We hebben een uitdagende en gevarieerde vacature voor een provincieverantwoordelijke Sociale Hulpverlening die onze afdelingen wil ondersteunen en begeleiden in hun engagement voor maatschappelijk kwetsbare personen. Sociale Hulpverlening is een discipline die heel wat fantastische projecten verzamelt: ondersteuning in schoolsituaties, aangepaste vakanties, vakantiekampen, zorgbib en uitleendienst van hulpmiddelen.

Je opdracht

 • Je bent het provinciaal aanspreekpunt voor afdelingsverantwoordelijken Sociale Hulpverlening en afdelingsvoorzitters.
 • Je ondersteunt de uitbouw van de werkingen Sociale Hulpverlening in de afdelingen van de provincie. Je fungeert als contactpersoon bij de opstart van nieuwe werkingen en kan afdelingsverantwoordelijken motiveren bij de uitbouw van activiteiten.
 • Als je bij afdelingen inspirerende zaken detecteert binnen het kader van de activiteiten, dan deel je deze informatie met de andere afdelingen uit de regio en/of jouw provincie, met de andere provincieverantwoordelijken Sociale Hulpverlening, met de provincievoorzitter en met de coördinator Vrijwilligersbeleid. Zo stimuleer je afdelingsoverschrijdende kennisdeling.
 • Je capteert en bundelt bekommernissen, vragen en ideeën van afdelingsvoorzitters en afdelingsverantwoordelijken Sociale Hulpverlening.
 • Je staat in voor de organisatie van bijscholingen voor vrijwilligers Sociale Hulpverlening.
 • Je beschikt over een administratief overzicht van de lokale werkingen.
 • Je staat in voor de rekrutering en samenstelling van een provinciaal team Sociale Hulpverlening, na goedkeuring van de Provincievoorzitter.
 • Je stelt het provinciaal budget Sociale Hulpverlening op en volgt de uitvoering ervan nauwkeurig op.
 • Je zorgt voor het beheer van het beschikbaar promotiemateriaal (affiches, flyers, brochures...) en communiceert over dit aanbod naar de afdelingsverantwoordelijken Sociale Hulpverlening en/of afdelingsvoorzitters.

Je profiel

 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent integer en werkt teamgericht.
 • Je hebt zin voor initiatief.

Ons aanbod

 

Solliciteren

20.407

uitgeleende boeken in zorginstellingen

92

zorginstellingen waar we boeken uitlenen

151

plaatsen voor een aangepaste vakantie