Solidariteitsactie naar aanleiding van de overstromingen: dank je wel voor jullie steun!

Mechelen, 19 juli 2021 – Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique hebben eind vorige week de handen in elkaar geslagen om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen mee te organiseren samen met het Nationaal Crisiscentrum en andere NGO’s. Hieronder vind je een update voor de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen. 

Financiële solidariteit: € 3,9 miljoen

Via het nationale rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen zowel privé-personen als bedrijven giften storten. Tot op maandagochtend werd hier voor een bedrag van € 3.900.000 aan giften op gestort.

Een grote “dank je wel” aan iedereen voor deze genereuze steun. We zullen later zeker berichten over wat er met de financiële middelen gedaan wordt.

Als vrijwilliger meewerken: meer dan 10.000

Mensen die zelf mee willen helpen met de taken die de volgende dagen en weken zullen moeten uitgevoerd worden (opkuis, puin ruimen, enz.) kunnen zich aanmelden via het crisisvrijwilligersplatform van Rode Kruis-Vlaanderen. Top vandaag hebben zich 10.700 mensen aangemeld. Van zodra er taken zijn waar crisisvrijwilligers kunnen ingezet worden zullen zij hiervan op de hoogte gebracht worden. We zullen later ook berichten over welke soort taken dit zijn. 

Ook hier: een grote dank je wel aan iedereen die zich reeds aangemeld heeft.

Rol van Rode Kruis-Vlaanderen in organisatie van de noodhulp

In de meeste regio’s is op dit ogenblik de acute noodfase nog steeds van kracht. Dit houdt in dat er nog reddingswerken bezig zijn, vermoedelijk vermisten nog opgespoord worden, watertoevoer hersteld wordt, het zware puin geruimd wordt bijvoorbeeld wegen terug toegankelijk te maken, huizen te stabilizeren enz.. Vooral de regio’s in Wallonië zijn hier nog heel sterk mee bezig. 

Rode Kruis-Vlaanderen is op dit ogenblik betrokken in volgende activiteiten:

  • Ondersteunen van de activiteiten van Croix Rouge de Belgique (vnl. logistiek);
  • Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum bemannen we het gratis informatienummer 1771;
  • Leveren van noodhulp en opvang bij evacuaties in Vlaanderen;
  • Standby zijn en waakzaam blijven in de Vlaamse regio’s waar het gevaar nog niet geweken zou zijn.

Na de acute noodfase en bij het wegtrekken van het water zullen de concrete noden voor de slachtoffers duidelijk worden. Het zijn vooral de getroffen gemeenten en steden die aangeven welke noden er zijn en waar ze hulp nodig hebben. Op basis van die noden zullen concrete taken gepland worden om alle slachtoffers op een efficiënte manier en op lange termijn te helpen. Het is belangrijk om mee te geven dat, om efficiënte hulpverlening mogelijk te maken, een goed beeld van de effectieve noden noodzakelijk is en een goede organisatie & coördinatie op het terrein nodig is. Daar wordt nu hard aan gewerkt.