;

Sango*: het kloppend hart van de bloedvoorraad in Vlaanderen

*Sango = bloed in Esperanto

Mechelen 4 juni 2015. Dankzij Sango kan Rode Kruis-Vlaanderen nog meer, beter en efficiënter helpen helpen. Het is de opdracht van Rode Kruis-Vlaanderen om voldoende en veilig bloed te voorzien voor heel Vlaanderen en Brussel. Door alle testen en de volledige verwerking van alle bloedproducten in het nieuwe gebouw te centraliseren, kan Rode Kruis-Vlaanderen die opdracht nog beter vervullen.

Al jaren zet Rode Kruis-Vlaanderen sterk in op efficiëntie. Op dat vlak is Rode Kruis-Vlaanderen een organisatie als alle andere, waar de middelen zo efficiënt mogelijk gebruikt moeten worden. Door alle labs samen te brengen en ook alle mensen en middelen op één plek in te zetten werkt het Rode Kruis-Vlaanderen doeltreffender. En – misschien nog belangrijker – het komt ook de veiligheid van de bloedproducten ten goede.

Primeur in België

Sango is een voorbeeld van economisch en ecologisch verantwoord bouwen. Dat is overigens geen holle claim: het gebouw krijgt de quotering ‘outstanding’ van het prestigieuze BREEAM (kort voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Een Belgische primeur waar het Rode Kruis-Vlaanderen trots op is.

Sango huisvest:

  • Een nieuw donorcentrum, ons elfde centrum in Vlaanderen.
  • PROLOG, onze dienst Productie en Logistiek die o.a. het bloed splitst in rode bloedcellen, plasma en bloedplaatjes, en zorgt voor de distributie naar zieken­huizen.
  • CELA, ons centraal donorlaboratorium dat de bloedstalen controleert.
  • HILA, ons Histocompatibiliteit en Immunogenetica Labo, dat tes­ten uitvoert om te ontdekken of bloed, organen of stamcellen van donoren en patiënten met elkaar matchen qua weefsteltype.
  • De dienst Donorrelaties die nauwlettend toekijkt op voldoende bloedvoorraad.

Donorcentrum

De woorden ‘mensenleven redden’ neemt Rode Kruis-Vlaanderen niet zomaar in de mond. Het is écht levensnoodzakelijk dat er donoren blijven langskomen. Sango is dan ook levensbelangrijk – want het huisvest het elfde donorcentrum van Vlaanderen. Een centrum waar, net als in de andere 10, zowel bloed, plasma en bloedplaatjes kunnen gedoneerd worden.

Vooral op die momenten waarop de voorraad van een bloedgroep laag staat, is dat erg belangrijk. Dat is bijvoorbeeld momenteel het geval voor O-.  Traditioneel is de vakantie ook een moeilijke periode (het aanbod daalt maar de vraag blijft). Daarom roept Rode Kruis-Vlaanderen op om bloed te komen geven voor de vakantie begint. Iets wat de premier, samen met minister Vandeurzen en burgemeester Somers vandaag ook ondersteunt door zelf bloed te geven.

Bloedverwerking

Sango is nog veel meer dan een donorcentrum. Een kerntaak is ook de verwerking van alle bloedproducten. In het labo worden alle donaties van de 11 donorcentra en van de 3170 mobiele collectes verwerkt. Want het is niet zo dat een zak bloed, plasma of bloedplaatjes van bij de donor zo rechtstreeks tot bij de ‘ontvanger’ komt. Daartussen zitten nog heel wat stappen: het testen van de stalen die samen met de zak worden afgenomen maar ook het verwerken van ‘volbloed’ zelf.

Het bloed  wordt opgesplitst in verschillende bestanddelen: rode bloedcellen, plasma en soms ook bloedplaatjes. Sommige bloedproducten ondergaan ook een behandeling om microben te inactiveren.

Bewust maken

Door mensen bewust te maken van hun bloedgroep en wie ze daarmee kunnen redden hoopt Rode Kruis-Vlaanderen om meer mensen te overtuigen de stap te zetten richting donorcentra of mobiele bloedinzamelingen.

Daarom ook dat we bijzonder verheugd zijn dat de Eerste Minister, Minister van Volksgezondheid De Block en Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen hier aanwezig waren vandaag. Omdat zij de noodzaak van een goede en veilige bloedvoorraad beter dan wie ook begrijpen en met hun steun ook de bevolking kunnen warm maken om een donorcentrum of een mobiele collecte in hun gemeente binnen te stappen.

Want als je weet dat 70 procent van de Vlamingen op een gegeven moment in zijn/haar leven bloed nodig heeft, en maar 3 procent bloed geeft, besef je dat ook de bewustmaking levensnoodzakelijk blijft.

Cijfers

Rode Kruis-Vlaanderen nam in 2014 - 372.759 geslaagde donaties af bij 184.734 donoren. Het aantal bloedafnames daalde met bijna 5 procent ten opzicht van het jaar ervoor.  Het aantal geslaagde plasmadonaties steeg in 2014 met 1,6% ten opzichte van 2013. De levering van rode bloedcellen aan ziekenhuizen daalt elk jaar (de laatste 3 jaren met 7% per jaar).

Bijkomende cijfers

·         De meeste donoren geven bloed (161.049), een beperkter aantal geeft plasma (20.402) en bloedplaatjes (3.268). Het aantal plasmadonoren steeg in 2014 wel met 3%.

·         50,66% van de donoren is een vrouw. Bij de plasmagevers ligt het aantal vrouwen iets hoger.

·         91% van de donoren is tussen 20 en 60 jaar. In 2013 werd de maximumleeftijd voor donoren van plasma en bloedplaatjes opgetrokken tot 71 jaar voor donoren die de afgelopen drie jaar al doneerden. Het aandeel van donoren ouder dan 60 jaar bedroeg in 2014 zo’n 9%.

·         Positieve bloedgroepen komen vaker voor dan negatieve bloedgroepen. Dat vertaalt zich ook in ons donorbestand: 81% heeft een positieve bloedgroep. De bloedgroepen die het meeste bloed komen doneren, zijn O+ en A+.

·         Meer dan 50% van de geleverde bloedzakjes was van donoren met bloedgroep O, terwijl slechts 45% van de Belgische bevolking deze bloedgroep heeft.

·         Vooral wat O- betreft is dit opvallend: iets meer dan 6% van de Belgische bevolking heeft deze bloedgroep maar tegelijk is meer dan 10% van de leveringen aan ziekenhuizen van deze bloedgroep afkomstig.