;

Rode Kruis-Vlaanderen zamelt nu ook bloed in voor Defensie

en zoekt nieuwe donoren met O-negatief

Rode Kruis-Vlaanderen neemt sinds 1 januari 2019 de bloedinzamelingen van het Belgische leger over. Defensie zamelde tot dan haar eigen bloed in, dat gebruikt wordt tijdens buitenlandse missies en voor patiënten in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek. Vanaf nu neemt Rode Kruis-Vlaanderen, dat al decennialang heel Vlaanderen van voldoende en veilig bloed voorziet, de levering van bloedproducten aan Defensie op zich. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 2.000 eenheden (waarvan het grootste deel rode bloedcellen) die vanaf nu geleverd  zullen worden aan Defensie. Vandaag vond in het kader van deze nieuwe samenwerking de allereerste bloedinzameling plaats in een militaire kazerne, nl. Villa Astrid (Leopoldsburg). Tegelijk gaat de organisatie op zoek naar nieuwe donoren met O-negatief 

Efficiënter

Rode Kruis-Vlaanderen zamelt via zijn mobiele bloedinzamelingen en donorcentra bloed in over gans Vlaanderen. Door deze reikwijdte kan ook de bloedafname bij militairen efficiënter aangepakt worden. Tot voor kort kon dat ‘militaire bloed’ immers enkel in het militair hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek ingezameld worden, waardoor militaire donoren zich van over het hele land naar daar moesten verplaatsen om bloed te geven.

Daarnaast is Rode Kruis-Vlaanderen, als grootste bloedinstelling in Vlaanderen, expert ter zake en is het inzamelen van voldoende en veilig bloed één van zijn belangrijkste kerntaken. De ideale partner bij uitstek, dus. Op een aantal bloedinzamelingen in militaire kazernes zijn ook ‘gewone burgers’ welkom. De eerste inzameling vond plaats op vrijdag 26 april in Villa Astrid, op het militair domein van Leopoldsburg.

Focussen op kerntaken

Defensie is blij met de nieuwe samenwerking met het Rode Kruis. “We willen dat ons personeel zich kan focussen op onze core business, namelijk de militaire operaties en de medische paraatheid van onze militairen. We laten de bloedinzamelingen dan ook graag over aan een externe bloedinstelling. Het Rode Kruis is al jarenlang specialist, dus we vertrouwen erop dat deze nieuwe samenwerking vlot zal verlopen”, aldus Geneesheer kolonel Wouter Weuts, directeur van het militair hospitaal. Defensie heeft bloed en bloedproducten nodig, ook in het kader van de medische ondersteuning van buitenlandse opdrachten. Daarom voert ze actief campagne om zoveel mogelijk militairen bloed te laten geven.

Rode Kruis-Vlaanderen kijkt uit naar de samenwerking. “Door deze samenwerking hopen we ons donorbestand uit te breiden met zo’n 2.000 nieuwe militaire donoren”, zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. “Elk jaar moeten we op zoek naar nieuwe donoren om de voorraad op peil te houden want jaarlijks valt ongeveer 10% van de donoren om verschillende redenen af. Deze nieuwe groep donoren is dus heel welkom.” Toch komt er ook een extra uitdaging kijken bij de samenwerking.

Uitdaging: nieuwe donoren met O-negatief gezocht

"Defensie neemt op buitenlandse missies enkel een bloedvoorraad O-negatief mee – de bloedgroep van wie iedereen bloed mag ontvangen”, legt Tassignon uit. “In noodsituaties is er vaak geen tijd om de bloedgroep te checken. Door enkel O-negatief mee te nemen, wint het medisch team van Defensie dus kostbare tijd.”

Ook in andere situaties is O-negatief bloed van levensbelang. Bij een kettingbotsing bijvoorbeeld, waarbij veel slachtoffers snel bloed nodig hebben. Ook dan is er weinig tijd om de bloedgroepen te checken en moeten de gewonden snel bloed van de universele bloedgroep toegediend krijgen.

De bloedgroep O-negatief is echter een zeldzame bloedgroep. Slechts 6,75% van de Vlamingen is O-negatief terwijl meer dan 10% van het toegediende bloed O-negatief bloed is. Het is sowieso een uitdaging om voldoende bloed van deze bloedgroep in voorraad te hebben. De samenwerking met Defensie maakt de uitdaging nóg groter.

Aftrap nieuwe campagne

Daarom gaat Rode Kruis-Vlaanderen tegelijk met deze eerste ‘militaire bloedinzameling’ op zoek naar nieuwe donoren met bloedgroep O-negatief. De tv-spot voor deze campagne spreekt tot de verbeelding: een koelbox met O-negatief bloed wordt in een militaire jeep geladen en snel naar een helikopter gebracht. Deze helikopter brengt het bloed aan boord van een schip van de Belgische marine waar een gewonde militair een dringende ingreep ondergaat. Naast de tv-spot wordt ook een animatiefilmpje verspreid, dat de Vlaming moet doen begrijpen waarom het zo belangrijk is om bloed te geven, zeker als je O-negatief bent.  

Zelf bloed geven? Check www.rodekruis.be/missie!