;

Rode Kruis-Vlaanderen verbaasd over uitspraken over belastingvrij bijverdienen

Rode Kruis-Vlaanderen is verbaasd dat mevrouw Rutten in een artikel in De Tijd van gisteren spreekt van een ‘oplossing’ voor de vrijwilligers van het Rode Kruis door ze 500 euro per maand belastingvrij te laten bij verdienen.

Het letterlijk citaat:  'Open VLD wil nog verder gaan, met een algemene belastingvrije som van 500  euro die mensen mogen bijverdienen. ‘Dat biedt ook een oplossing om de vele vrijwilligers, zoals de man die de voetbalkantine openhoudt of de vrijwilligers van het Rode Kruis, fatsoenlijk te kunnen vergoeden, zonder dat ze problemen krijgen met de fiscus.’ Het vrijwilligersstatuut biedt volgens Rutten geen soelaas.

Het woord ‘oplossing’ insinueert een ‘probleem’. Wel, dat is er niet bij de vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen. Er is eenvoudigweg bij onze vrijwilligers geen vraag naar vergoeding, wel integendeel. Onze vrijwilligers ontvangen voor het ‘werk’ dat zij verrichten geen loon, dat maakt hen net vrijwilligers. De enige vergoeding die een vrijwilliger ontvangt zijn kostenvergoedingen zoals gereden kilometers – maar voor ‘gepresteerde uren’ ontvangt een vrijwilliger van het Rode Kruis niets en hij/zij wíl dat ook niet.

Spraakverwarring?

Het Rode Kruis noteert dat er over het woord ‘vrijwilliger’ spraakverwarring bestaat. Sommige organisaties, bijvoorbeeld de brandweer, betalen hun “vrijwilligers” - in tegenstelling tot deze van het Rode Kruis - wel een vergoeding voor hun tijdsinzet. Men moet in dat geval spreken van “freelance” medewerkers dan van “vrijwilligers”; immers, de essentie van een vrijwilligerstaak is dat deze niet vergoed wordt voor de ingezette tijd. Het kan zijn dat sommige organisaties misschien wel vragende partij zijn voor een dergelijke belastingvrije vergoeding, maar het is zeer ongelukkig dat mevrouw Rutten net een organisatie als Rode Kruis-Vlaanderen als voorbeeld gebruikt die dat uitgerekend en principieel nooit doet.

Definitie van vrijwilligerswerk

Rode Kruis-Vlaanderen merkt ook op dat er mensen zijn die zich wel degelijk voor anderen willen inzetten en anderen willen helpen zónder vergoed te willen worden. Veel vrijwilligers doen wat ze doen vanuit een goed-willen-doen-voor-andere-mensen-mentaliteit. En dit heeft natuurlijk een waarde op zich. Om die reden is Rode Kruis-Vlaanderen van mening dat niet alle vrijwillige inzet vergoed dient te worden. Een duidelijke omschrijving van het vrijwilligersstatuut dringt zich met andere woorden op. Zo wordt duidelijk wat als écht vrijwilligerswerk kan omschreven worden en wat niet.