;

Rode Kruis-Vlaanderen verbaasd over uitspraak Bart Tommelein

Mechelen, 24 mei 2015.

Rode Kruis-Vlaanderen is verbaasd dat Bart Tommelein insinueert dat de vrijwilligers van het Rode Kruis zwartwerkers zouden zijn. De staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude wil een nieuw systeem voor de vergoeding van vrijwilligers. Op verschillende krantensites liet de staatssecretaris volgende uitspraak optekenen. “Mensen die zich bijvoorbeeld engageren als coach in een sportclub of als vrijwilliger voor het Rode Kruis, moeten daarvoor op een redelijke manier kunnen worden vergoed. En niet via een uitbetaling in het zwart, zoals vandaag vaak gebeurt”

Uitspraak raakt 13.500 vrijwilligers

Onze vrijwilligers ontvangen voor het ‘werk’ dat zij verrichten geen loon, dat maakt hen net vrijwilligers. De enige vergoeding die een vrijwilliger ontvangt zijn kostenvergoedingen zoals gereden kilometers. Die vergoedingen worden op een volledig transparante en ‘witte’ manier uitbetaald – maar voor ‘gepresteerde uren’ ontvangt een vrijwilliger van het Rode Kruis niets. De uitspraak van de staatssecretaris raakt dan ook elk van de 13.500 vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen recht in het hart.

Spraakverwarring?

Het Rode Kruis noteert dat er hierover spraakverwarring bestaat. Sommige organisaties, bijvoorbeeld de brandweer, betalen hun “vrijwilligers” in tegenstelling tot deze van het Rode Kruis wel een vergoeding voor hun tijdsinzet. Men zou in dat geval beter spreken van “freelance” medewerkers dan van “vrijwilligers”; immers, de essentie van een vrijwilligerstaak is dat deze niet vergoed wordt voor de ingezette tijd. Het kan zijn dat sommige organisaties misschien wel “in het zwart” betalen, maar het is zeer ongelukkig dat de staatssecretaris net een organisatie als voorbeeld gebruikt die dat uitgerekend en principieel nooit doet.

Defenitie van vrijwilligerswerk

Rode Kruis-Vlaanderen merkt ook op dat er mensen zijn die zich wel degelijk voor anderen willen inzetten en anderen willen helpen zónder vergoed te willen worden. Veel vrijwilligers doen wat ze doen vanuit een goed-willen-doen-voor-andere- mensen-mentaliteit. Om die reden is Rode Kruis-Vlaanderen van mening dat niet alle vrijwillige inzet vergoed dient te worden. Een duidelijke omschrijving van het vrijwilligersstatuut dringt zich met andere woorden op. Zo wordt duidelijk wat als écht vrijwilligerswerk kan omschreven worden en wat niet.

Uitnodiging om kennis te maken

“Het is duidelijk dat de staatssecretaris de werking van één van de grootste vrijwilligersorganisaties van het land niet of onvoldoende kent”, klinkt het, “ Bart Tommelein is bij deze vriendelijke uitgenodigd om eens een dag mee te draaien met een paar van onze vrijwilligers en zich te laten overtuigen dat elk van hen zich wel degelijk volledig onbaatzuchtig inzet om te helpen helpen. Rode Kruis-Vlaanderen wil heel graag haar manier van werken én van afrekenen duidelijk maken aan de staatssecretaris en zal contact opnemen met het kabinet van de staatssecretaris om een afspraak in te plannen.”