;

Rode Kruis-Vlaanderen opent noodopvangkamp: 400 extra tijde-lijke verblijfplaatsen voor asielzoekers

Sijsele, 4 september 2015 - Rode Kruis-Vlaanderen opent in ijltempo een noodopvangkamp voor asielzoekers in het voormalige militaire kwartier in Sijsele. Dit zal dienst doen als doorstroomcentrum voor 400 asielzoekers.

Vorige week vrijdag kreeg het Rode Kruis de vraag van de federale overheid om zo snel mogelijk nieuwe noodopvang te creëren voor asielzoekers. Begin augustus hadden we ook al de vraag gekregen om 1000 extra plaatsen te creëren in nieuwe opvangcentra – deze 400 komen daar boven op.

Actie en deskundigheid

Rode Kruis-Vlaanderen is onmiddellijk in actie gekomen om het voormalige militaire kwartier van Sijsele zo snel als mogelijk in orde te krijgen. We hebben dat kunnen doen dankzij de samenwerking met onze collega’s van Artsen Zonder Grenzen die ons logistiek ondersteund hebben. Op die manier konden we snel materiaal laten aanrukken om in twee grote hangars aparte slaapruimtes te creëren. We hebben bedden, lakens, wasmachines, sanitaire containers enz… geïnstalleerd om te voorzien in 3 van de 4 B’s die noodzakelijk zijn om degelijke opvang te kunnen garanderen (Bed, Bad en Brood). Het gaat hier om de meest elementaire zorgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, de nodige veiligheid met een minimum aan comfort.

De 4de B (Begeleiding) wordt sinds gisteravond en dit nog tot en met dinsdagochtend gegarandeerd door tientallen vrijwilligers van het Rode Kruis. Vanaf dinsdag nemen 35 werknemers hun taken over. Die beroepskrachten selecteerde het Rode Kruis in samenwerking met VDAB afgelopen woensdag tijdens een druk bijgewoonde jobdag in Brugge (410 sollicitanten). We verlenen eerste hulp bij medische problemen, verzorgen een beperkt aanbod aan activiteiten en beantwoorden de eerste vragen van de bewoners.

Praktische aanpak

Het noodopvangkamp is een ‘open’ centrum. Dit betekent dat de mensen er vrij kunnen in- en uitlopen. We vragen wel aan de bewoners om tussen middernacht en 6u ’s ochtends binnen te blijven. Alles gebeurt er collectief: sanitair, eten, ontspanning. Er wordt maar een beperkt deel van de beschikbare site gebruikt. De rest wordt afgebakend. Maaltijden worden door een externe cateraar geleverd.

We zetten in op 4 elementen:

  • Basiscomfort en veiligheid
  • Dagbesteding – activiteit
  • Luisterend oor + basisinfo over de asielprocedure
  • Medische ondersteuning

De bewoners zullen ook Nederlands les krijgen en een maatschappelijke vorming over België.

Noodopvangkamp <-> opvangcentrum

Het grootste verschil tussen het noodopvangkamp en de bestaande opvangcentra van Rode Kruis-Vlaanderen (waar plaats is voor 1700 mensen – thans opgevuld) is de tijdelijkheid ervan en het type opvang. Het betreft humanitaire noodopvang, een activiteit waarin het Rode Kruis nationaal en internationaal deskundig is, ook al is het de eerste keer dat Rode Kruis-Vlaanderen een dergelijk kamp in Vlaanderen inricht.

Een ander verschil is de aard van de opvang. Die is in het noodopvangkamp eerder ‘basic’ en richt zich voornamelijk op de basisbehoeften. Het voormalig militaire kwartier in Sijsele (West-Vlaanderen) is een geschikte locatie voor het opstarten van zo’n tijdelijk noodopvangkamp. Op deze site bevinden zich immers een aantal grote en voldoende uitgeruste hallen die op korte termijn beschikbaar waren.

Afspraak met de overheid is dat het gaat om tijdelijke bufferplaatsen met als bedoeling de opgevangen asielzoekers zo snel mogelijk door te verwijzen naar de bestaande opvangcentra en nog te openen opvangplaatsen.

Samenwerking met en binnen de gemeente

Wij willen uitdrukkelijk de burgemeester, schepenen en politie van de stad Damme bedanken voor de uiterst flexibele en constructieve samenwerking. Samen met het stadsbestuur organiseerde Rode Kruis-Vlaanderen afgelopen woensdag twee druk bijgewoonde infomomenten voor buurtbewoners. Mensen kregen informatie maar konden vooral vragen stellen. De algemene teneur onder de Sijselenaren na afloop was positief over de komst van de asielzoekers.

Rode Kruis-Vlaanderen beseft dat de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers impact heeft op de nabije omgeving. Daarom besteden wij in elke fase aandacht aan een transparante communicatie met inwoners en lokale overheden zodat het samenleven in de beste verstandhouding mogelijk is. Bovendien zijn we ook vragende partij om eventuele klachten en opmerkingen rechtstreeks aan het management van het noodopvangkamp te melden zodat zij hier snel op kunnen reageren.

Solidariteit binnen en buiten het Rode Kruis

Het hoeft geen betoog dat het opzetten van dit opvangkamp in 6 dagen tijd, een enorme inspanning vergt van de betrokken personeelsleden (dienst Opvang asielzoekers en personeelszaken) maar ook van onze vrijwilligers. “Wij merken een ongelofelijk verantwoordelijkheidszin bij onze personeelsleden”, zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove. “Het spreekt voor zich dat de werkdruk enorm hoog is, maar onze personeelsleden stellen zich heel flexibel en verantwoord op en er heerst een zeer aangename sfeer van trotse samenwerking. Als CEO ben ik zeer dankbaar en fier op deze gang van zaken”.

Extra info over 1000 andere plaatsen

Op volgende plaatsen zal Rode Kruis een tijdelijk opvangcentrum opstarten: de kazerne van Houthalen-Helchteren (600 plaatsen), kazerne Westakkers (250 plaatsen) in Beveren/Sint-Niklaas, de kazerne van Vilvoorde (124 plaatsen) en het opvangcentrum van Holsbeek (60 plaatsen).

Volgende week dinsdag opent het tijdelijk opvangcentrum van Sint-Niklaas. En de andere centra volgen in de weken daarna.