;

Rode Kruis-Vlaanderen ontslaat medewerker opvang asielzoekers

Antwerpen 13 november 2017.  Rode Kruis-Vlaanderen neemt akte van de beslissing van het arbeidshof in Antwerpen vandaag inzake de intentie tot ontslag van een medewerker die tevens vakbondsafgevaardigde is.. Die stelt dat de werknemer in kwestie een fout heeft gemaakt maar dat die niet zwaar genoeg weegt voor een onmiddellijk ontslag. De aanleiding voor deze procedure was het misbruik van het logo van Rode Kruis-Vlaanderen op een pamflet dat de betrokken medewerker, tewerkgesteld in de opvang van asielzoekers, had opgesteld en dat opriep tot een protestactie. Een zware fout die Rode Kruis-Vlaanderen van geen enkele werknemer zou aanvaarden. Toch was een rechterlijke uitspraak hierover nodig aangezien de betrokken werknemer een vakbondsafgevaardigde was.

Neutraliteit

Rode Kruis-Vlaanderen tilt zwaarder aan deze fout. Ze druist in tegen één van onze zeven basisprincipes: neutraliteit. Medewerkers mogen niet in naam van Rode Kruis-Vlaanderen of als medewerker van Rode Kruis een protestactie opzetten. Zolang medewerkers zich niet identificeren als Rode Kruismedewerkers kunnen zij aan acties deelnemen en daar eigen keuzes maken. Het opvangen van asielzoekers doen wij in opdracht van de federale overheid. Wij gedragen ons met andere woorden als een correcte partner van de overheid en wij verwachten van onze werknemers hetzelfde. Bovendien zit het niet in het DNA van Rode Kruis om protestacties op te zetten. Wij zijn geen ‘activistenorganisatie’. Als er effectief gevolgen van beleidsmaatregelen moeten aangekaart worden – dan doen we dat – via de geijkte kanalen bij de bevoegde instanties en beleidsverantwoordelijken.

Duidelijkheid

Iedereen die als vrijwilliger of werknemer aan de slag is binnen onze organisatie weet zeer duidelijk wat kan en niet kan. Iedereen weet ook dat ons embleem en ons logo beschermd zijn en dat wij daar zeer strikt op toekijken. Ook deze werknemer wist dit en heeft die kennis genegeerd. Dat de betrokken werknemer bovendien het logo van een externe organisatie op oneigenlijke wijze heeft gebruikt, maakt de zaak nog erger. 

Rode Kruis-Vlaanderen zal dit vonnis uiteraard respecteren, maar betreurt het wel. Voor Rode Kruis-Vlaanderen is er sprake van een ernstige vertrouwensbreuk – die zou trouwens gelden voor elke werknemer. We maken met andere woorden geen onderscheid tussen een fout gemaakt door een vakbondsafgevaardigde en een ‘gewone’ werknemer, behalve als het vakbondswerk betreft. Alleen stellen we vast dat er qua aanpak van de ontslagregeling wél een groot onderscheid wordt gemaakt.

Vertrouwensbreuk

De organisatie oordeelt vandaag dat de vertrouwensbreuk tussen de medewerker en Rode Kruis-Vlaanderen zo groot is dat er beslist is om het arbeidscontract van betrokkene toch te beëindigen. Wettelijk mag dat – er dient dan wel een ontslagvergoeding betaald te worden. De organisatie wijst erop dat dit bedrag uitbetaald zal worden vanuit de subsidies die Rode Kruis-Vlaanderen krijgt van de overheid om de opvang van asielzoekers te garanderen. “Aan de fondsen van het publiek die we inzamelen voor alle andere humanitaire opdrachten van Rode Kruis-Vlaanderen wordt met andere woorden niet geraakt”, klinkt het bij de organisatie, “Dat zijn twee gescheiden werelden”.