Rode Kruis-Vlaanderen maakt € 250.000 vrij voor humanitaire hulp in Oekraïne en is klaar om ‘Restoring Family Links’ in te zetten voor familieleden

Rode Kruis-Vlaanderen deelt de grote bezorgdheid van het Internationale Rode Kruis over de situatie in Oekraïne en het ruimere conflictgebied. De Rode Kruisbeweging is volledig gemobiliseerd in reactie op de noodsituatie om de burgerbevolking te steunen en te beschermen. Ook Rode Kruis-Vlaanderen is gestart met acties: hierbij werd een rekening geopend voor mensen die geld willen storten voor de slachtoffers, maakt de organisatie € 250.000 vrij voor hulp en wordt de dienst ‘Restoring Family Links’ ingezet voor familieleden in Oekraïne. De organisatie roept ook alle partijen die bij het conflict betrokken zijn op, om het internationale humanitaire recht te respecteren.

€ 250.000 uit noodhulpfonds en rekening voor directe humanitaire hulp

De komende tijd zal veel humanitaire hulp nodig zijn. Ook financiële hulp. Er is nu reeds een humanitaire nood in Oekraïne zelf maar de vluchtelingenstromen veroorzaakt door het geweld is ook één van de grote bezorgdheden. In de grensstad Przemyśl, vangt het Poolse Rode Kruis de toestromende vluchtelingen op en biedt hen onderdak, hulpgoederen en medische benodigdheden, evenals psychologische ondersteuning.

Rode Kruis-Vlaanderen maakt daarom per direct € 250.000 vrij uit haar eigen noodfonds ter ondersteuning van het Oekraïnse en Poolse Rode Kruis. Het geld zal gebruikt worden om te voorzien in voedsel, water, dekens, tenten voor opvang van vluchtelingen en medische zorg en psychosociale ondersteuning.

Rode Kruis-Vlaanderen opent daarnaast een rekening voor wie geld wil storten: BE53 0000 0000 5353 met vermelding “Oekraïne”. Dat geld zal via de lokale Rode Kruis-afdelingen eveneens gebruikt worden voor directe humanitaire hulp aan de mensen die getroffen worden door het conflict.

Rode Kruis-Vlaanderen is en blijft in nauw contact met de lokale Rode Kruis-afdelingen in het conflictgebied (Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Polen enz.) en met het Internationale Rode Kruis. Samen met hen wordt continu geanalyseerd welke hulpacties opgezet moeten worden en waar financiële hulp nodig is om de slachtoffers te helpen.

‘Restoring Family Links’ voor familie in Oekraïne

Opsporing van en contactherstel met vermiste familieleden is een dienst die binnen Rode Kruis-Vlaanderen reeds decennia actief is. Wie het contact met familieleden verloren is als gevolg van een oorlog, gewapend conflict, natuurramp of migratie kan op deze dienst beroep doen. Rode Kruis-Vlaanderen werkt hiervoor samen met andere Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen wereldwijd, en speciale afgevaardigden in conflictgebieden. Mensen die familie hebben in Oekraïne en het contact hiermee verloren zijn (op de vlucht, ergens schuilen, geen toegang meer tot een telecommunicatienetwerk, in één van de opvangplaatsen voor vluchtelingen in een naburig land enz.) kunnen vanaf maandag 28 februari de dienst Restoring Family Links van Rode Kruis-Vlaanderen contacteren via het speciaal hiervoor voorzien telefoonnummer 015/ 44 34 07.

Respecteren van internationaal humanitair recht

Het Rode Kruis doet een dringend oproep aan alle partijen die betrokken zijn bij het conflict om de verplichtingen krachtens het internationaal humanitair recht (IHR) na te leven. De partijen moeten zorgen voor de bescherming van de burgerbevolking en van degenen die niet meer aan de gevechten deelnemen, zoals gevangenen, gewonden of zieken. Het internationaal humanitair recht is duidelijk: alle partijen bij het conflict hebben de wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat militaire operaties op zodanige wijze worden gepland en uitgevoerd dat burgers en civiele objecten beschermd worden. Daarnaast moet ook het neutraal, onpartijdig en onafhankelijk humanitair optreden worden beschermd, zodat dat hulpverleners zoals het Oekraïense Rode Kruis, het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen in ruimere zin toegang tot de burgerbevolking kunnen behouden. Kritieke infrastructuur moet worden gespaard. Water-, gas- en elektriciteitssystemen die bijvoorbeeld burgerwoningen, scholen en medische voorzieningen voorzien van water en elektriciteit zijn van vitaal belang. Ook aanvallen met nieuwe technologieën en cybermiddelen moeten deze kritieke infrastructuren ontzien.