;

Rode Kruis-Vlaanderen (her)opent noodopvangcentrum in militaire kazerne van Sijsele

Sijsele, 5 februari 2020. Rode Kruis-Vlaanderen heeft de opdracht gekregen om in de militaire kazerne in Sijsele een nieuw opvangcentrum te openen. Het centrum opent de deuren vanaf eind maart/begin april 2020 en zal gedurende twee jaar een thuis bieden aan 300 verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers). Fedasil, het Federaal agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, heeft nog steeds te maken met een groot tekort aan opvangplaatsen en is met Defensie en de stad Damme overeengekomen dat de militaire kazerne dienst zal doen als tijdelijk noodopvangcentrum.

Goede ervaring

In 2015 en 2016 baatte Rode Kruis-Vlaanderen al eerder een noodopvangkamp uit op het militaire domein van Sijsele. Toen werd onderdak geboden aan 500 mensen en werden in de loodsen op het domein slaapruimten en sanitair voorzien. Aan die periode heeft het Rode Kruis goede herinneringen: “Er was een goede verstandhouding met het stadsbestuur, de lokale politie, vrijwilligers én vele buurtbewoners. Dat willen we graag opnieuw zien en daarom sturen we enkele ervaren medewerkers naar Sijsele”, aldus Hilde Van Gastel, manager Opvang Asielzoekers bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Anders dan in het verleden zullen nu enkel de woonblokken gebruikt worden als tijdelijke thuis voor 300 bewoners. De organisatie schat ongeveer zes à acht weken tijd nodig te hebben om het nieuwe centrum klaar te maken voor de komst van de eerste bewoners.

De burgemeester van Damme, Joachim Coens (CD&V), laat weten dat de stad haar verantwoordelijkheid opneemt ten aanzien van de actuele internationale vluchtelingenstroom. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat zich op internationaal vlak afspeelt en we stellen ons dus hulpvaardig op naar de federale overheid rekening houdend met de ambities die wij hebben met het domein.”

Bewonersgroep

De bewonersgroep is samengesteld uit 50% mensen in gezinsverband, 45% alleenstaande mannen en 5% alleenstaande vrouwen. De meest voorkomende landen van herkomst zijn op dit moment Syrië, Afghanistan, Palestina, Irak, El Salvador, Eritrea, Turkije, Guinee, Somalië en Iran. Alle bewoners verblijven in het centrum zolang hun asielprocedure lopende is en krijgen er de kans om even op adem te komen na een leven op de vlucht voor de situatie in hun land.

“De bewoners worden in het centrum onthaald volgens de principes van Bed, Bad, Brood en Begeleiding”, zegt Hilde Van Gastel. “Die begeleiding bevat onder andere ondersteuning bij de te volgen procedures, psychosociale en/of medische begeleiding en ondersteuning voor scholing en onderwijs bij zowel kinderen als volwassenen.”

Buurtbewoners

De buren van de kazerne werden vandaag per brief geïnformeerd over de komst van het noodopvangcentrum.

Jobdag

Binnen enkele weken organiseert Rode Kruis-Vlaanderen een jobdag. Daar worden extra medewerkers geworven die de werking van het noodopvangcentrum in goede banen zullen leiden. Meer informatie hierover is binnenkort terug te vinden op www.rodekruis.be.