;

Rode Kruis: ook 1 jaar na ebola-uitbraak in Congo blijven noden hoog

De Internationale Rode Kruisfederatie bereikte samen met het Congolese Rode Kruis al  meer dan 1,3 miljoen mensen sinds de uitbraak van ebola op 1 augustus 2018. Daarnaast stond ze samen met de civiele bescherming in voor 5.722 veilige en waardige begrafenissen van overleden zieken. Met meer dan 298.000 mensen werd in dialoog gegaan, om de zorgen, angsten en vragen van de gemeenschap te kennen. Daarop kan dan de humanitaire hulpverlening afgestemd worden, zodat het vertrouwen en de acceptatie kunnen groeien. Bovendien werden meer dan 779.000 mensen door de Rode Kruismedewerkers gescreend, verspreid over 14 gezondheidsinstellingen.

Ook Belgisch Rode Kruis actief

Ook het Belgisch Rode Kruis droeg het voorbije jaar zijn steentje bij. Drie hulpverleners van het Belgisch Rode Kruis werden uitgestuurd. Twee van hen werden gestationeerd in Butembo, waar ze het informatiebeheer coördineerden. Zo moesten ze o.a. waken over de manier waarop data worden verzameld door vrijwilligers en medewerkers. Die data gaan bijvoorbeeld over het aantal begrafenissen die plaatsvonden of aantal gemeenschappen die reeds sensibiliseringssessies volgden. De derde hulpverlener leidde een maand lang de basis in Mabalako, waar ongeveer 60 Rode Kruismedewerkers en -vrijwilligers actief zijn.

Uitbraak in buurlanden voorkomen

Het Internationale Rode Kruis zet zich niet alleen in Congo in om ebola te bestrijden, maar doet er ook alles aan om uitbraken in de buurlanden te vermijden. Specifiek in Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda en Burundi zet het Rode Kruis sterk in op preventie. Deze maand augustus nog start het Belgisch Rode Kruis met de steun van de Belgische overheid een nieuw rampenparaatheidsprogramma in Burundi, Rwanda, Uganda en Tanzania. Daar werken ze aan de ‘epidemic preparedness and control’: lokale verenigingen worden getraind om signalen van ebola te herkennen en te rapporteren aan de juiste instanties, om eventuele uitbraken vroeg te kunnen ontdekken. Het Internationale Rode Kruis lanceerde in het begin van de ebola-uitbraak een oproep voor 39 miljoen euro. Tot op heden is hier slechts 13,7 miljoen van ingezameld. De Vlaamse overheid deed een schenking van 150.000 EUR.

Ook jij kan een bijdrage doen