;

Plas-wat? Plasma!

Mechelen, 19 januari – Rode Kruis-Vlaanderen zet in 2016 vooral in op het vinden van nieuwe plasmadonoren. Dat bloed geven nodig is en mensenlevens redt, weet ondertussen bijna iedereen. Maar weet je ook wat plasma is? Wat bloedplaatjes doen? Hoeveel nood eraan is? Wie je daarmee kan helpen? Neen? Wel, daarom lanceert Rode Kruis-Vlaanderen een nieuwe campagne waarin we mensen informeren over de verschillende bloedproducten én oproepen om naast bloed- ook plasma- of bloedplaatjesdonor te worden.

Meer dan bloed alleen

Iedereen weet dat bloed nodig is na verkeersongevallen, bevallingen of operaties. Plasma wordt bijvoorbeeld gebruikt om pasgeboren baby’s met ernstige geelzucht te helpen. Bloedplaatjes zijn dan weer van levensbelang voor kankerpatiënten die chemotherapie krijgen.

“Iedereen heeft wel een vriend, kennis, familielid die op een bepaald moment nood heeft aan een bloedproduct.”, vat An Luyten samen. “Via de campagne willen we mensen informeren over bloed maar vooral ook over plasma en bloedplaatjes, én natuurlijk warm maken om ook donor te worden. Dat is nodig. Jaarlijks valt ongeveer 10% van onze donoren af: omdat ze ziek zijn of te oud zijn om nog bloed te geven.”

Nieuwe campagne

In tv-spots, vanaf 20 januari t.e.m. 2 februari te zien op één en VTM, vertellen 3 mensen hoe bloed, plasma of bloedplaatjes hun leven hebben gered. Hier ontdek je via animatiefilmpjes alles over de verschillende bloedproducten: wat zijn bloed, plasma en bloedplaatjes precies, hoe vaak zijn ze nodig, wie help je ermee en hoe gaat de afname in z’n werk?

Plasma: onbekend maar levensnoodzakelijk

De campagne focust vooral op plasma. “Dit jaar hopen we een kleine 10% meer plasma in te kunnen zamelen. Dat betekent dat er zo’n 92.000 opkomsten voor het geven van plasma nodig zijn. We zijn dus op zoek naar heel wat nieuwe plasmadonoren.”

Plasma is een minder bekende vorm van doneren, maar van levensbelang voor veel mensen. Patiënten met ernstige stollingsstoornissen of baby’s met geelzucht bijvoorbeeld. Plasma wordt ook als basis gebruikt voor heel wat levensreddende medicatie om bijvoorbeeld hemofiliepatiënten te helpen of mensen van wie het afweersysteem slecht functioneert.

Omdat voor de afname van plasma een vast toestel nodig is, kan je enkel plasma geven in een van onze 11 donorcentra. Als je plasma geeft, krijg je je bloedcellen terug toegediend, waardoor je sneller recupereert. Daarom mag je om de 2 weken plasma geven. Bloed geven mag om de 60 dagen. Bloed geven en plasma (of bloedplaatjes) geven mag je combineren. Je kan dus gerust op je mobiele bloedinzameling in de buurt bloed blijven geven en af en toe binnenspringen in een donorcentrum voor een plasmadonatie.

Wat opvalt is dat zowel bij bloed als bij plasma het aantal donaties licht daalt. Bij bloed daalt de vraag vanuit ziekenhuizen naar rode bloedcellen ongeveer evenredig – maar bij plasma, is dit net omgekeerd en mikken we op een stijging van het aantal opkomsten met een kleine 10 procent dit jaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.

Er zijn afgelopen jaar weliswaar meer plasmadonoren bijgekomen (2,32 procent meer tov 2014 = 474 donoren) maar omdat die donoren minder frequent geven, daalt het aantal afnames toch. Daarom dat we op zoek zijn naar nieuwe plasmadonoren om op die manier een bredere basis te hebben van mensen die met hun plasma andere mensen willen helpen.

De reden waarom het aantal donaties bloedplaatjes zo sterk is gestegen – heeft vooral te maken met het rechtstreeks aanspreken van donoren al naargelang de vraag van de ziekenhuizen. Trouwe bloeddonoren met de juiste bloedgroep en voldoende bloedplaatjes, geven dan graag bloedplaatjes in plaats van bloed.