;

Overheid beslist helft van preopvang WTC III te sluiten

Brussel, 23 maart 2016 - Op vraag van de federale regering sluit Rode Kruis-Vlaanderen de verdiepingen van de zogenaamde site B van de préopvang in het WTC III gebouw in Brussel. De A-site waar al sinds 7 september van vorig jaar asielzoekers opgevangen worden blijft wel open.

Op 7 september opende het Rode Kruis de preopvang in het het WTC III gebouw in Brussel. Omdat de instroom van vluchtelingen toen zo groot was en de dienst vreemdelingenzaken aan vluchtelingen liet weten dat ze op een later tijdstip moesten terugkomen, besliste de federale regering om een preopvang te openen. De uitbating daarvan kwam in handen van het Rode Kruis dat én jarenlange expertise heeft op het vlak van opvang asielzoekers én ook tegen zeer korte deadlines extra opvangcapaciteit kan realiseren. In de zogenoemde site A van WTC III was plaats voor 500 mensen.

Eind september kwam dan de vraag om extra capaciteit in het WTC III gebouw. En op 1 oktober opende de zogenoemde site B, verspreid over 5 verdiepingen, met nog eens ruimte voor 500 mensen.

Half jaar WTC III

Rode Kruis-Vlaanderen nam voor de uitbating van de preopvang 50 medewerkers in dienst. Voor die personeelsleden komt er een einde aan hun arbeidscontract op 31 maart 2016.

Bij de aanwerving wisten de betrokken medewerkers dat er een einde zou komen aan hun contract op het moment dat de federale overheid de conventie voor deze site met het Rode Kruis zou stopzetten. Deze personeelsleden kunnen uiteraard opnieuw solliciteren voor openstaande vacatures in andere opvangcentra van het Rode Kruis.  

De directie van Rode Kruis-Vlaanderen staat erop om de medewerkers uitdrukkelijk te danken voor hun inzet en flexibiliteit in niet-evidente omstandigheden.

Aantal overnachtingen in dalende lijn

De laatste dagen verbleven er in site A tussen de 60 en de 100 mensen, in site B was dat ongeveer 50.  In totaal was er plaats voor 1120 mensen in WTC III. Voor de exacte reden van de sluiting van 500 opvangplaatsen verwijzen we graag door naar het kabinet van staatssecretaris Francken.

Overplaatsing asielzoekers van site B naar site A

De mensen die thans nog in site B verblijven worden overgeplaatst naar site A. De opvang voor deze asielzoekers blijft dus gegarandeerd.