;

Minister Vandeurzen schenkt 10.000 euro aan hét Zorgverhaal van het Jaar

Brussel 14 maart 2017. Het unieke Brusselse project ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ won vandaag de award Zorgverhaal van het Jaar. Het was de minister van Welzijn Vandeurzen zelf die tijdens het Dag van de Zorgcongres de prijs overhandigde aan de maar liefst 7 organisaties die samenwerken om de beste en juiste zorgen aan te bieden aan kwetsbare Brusselaars: EVA vzw, VUB , Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties, zoals Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW. Met de Zorgverhaal van het Jaar-award wil Rode Kruis-Vlaanderen kwaliteit in de zorg erkennen én stimuleren. ‘Vroeg of laat krijgt ieder van ons met ‘zorg’ te maken. Daarom dat de  kwaliteit van die zorg maar beter goed kan zijn en dat die ook beloond mag worden’ klinkt het.

Het winnende project: ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’

Het gaat om een wijkzorgmodel opgesteld om vooral mensen met een allochtone achtergrond tot professionele thuiszorgverplegers op te leiden. Zij worden nadien ingezet in Brusselse buurten met een grote diversiteit om proactief de zorgbehoevende mensen, ook vaak van allochtone origine, wegwijs te maken in het zorglandschap.

Volgens de jury pakt het project een erg relevant dubbel probleem aan. “Brussel kampt met een hoge werkloosheid, zeker bij de allochtone bevolking en tegelijkertijd zijn er grote tekorten in de zorg,” aldus juryvoorzitter prof. dr Walter Sermeus.  “De aanpak om beide problemen te koppelen en samen aan te pakken is innovatief. Via een leer-en werktraject ontdekken allochtone jongeren hun eigen competenties en dat je van zorg je beroep kan maken. De aanpak is wetenschappelijk sterk onderbouwd en staat garant voor succes. De autochtone zorgkundigen worden de weg getoond door hun allochtone collega’s in de leefwereld van de verschillende culturen waarin ze tot nu toe moeilijk konden doordringen of die ze met zekere angstvalligheid benaderden. Momenteel zitten reeds een vijftigtal jongeren in het traject. De samenwerking met reguliere thuiszorgorganisatie biedt een stevige verankering. We zien een hoog potentieel voor de transfereerbaarheid van deze aanpak en resultaten naar andere grootstedelijke omgevingen die met een gelijkaardige problematiek te maken hebben.”

Met deze geldprijs van 10.000 euro kan het project ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ verder uitgebouwd worden. 

Rooming-in en ziekenhuismap

De twee andere genomineerden waren Sint Annendael vzw uit Diest en Ten Dries uit Landegem.

Sint-Annendael Grauwzusters vzw in Diest, is een multicampus organisatie actief in de gezondheidszorgsector. De vzw exploiteert 4 zorginstellingen – een psychiatrisch ziekenhuis, een initiatief beschut wonen en 2 woonzorgcentra. Hun inzending is het “Rooming-in programma bij een acute psychische crisis”. “Het doel van dit project is om familieleden van patiënten in het psychiatrisch ziekenhuis nauwer te betrekken bij een acute crisis”, legt Wim Simons, hoofdarts in het St. Annendael vzw uit, “Hiervoor deden we een aantal infrastructuurtaanpassingen maar vooral het nauw samenwerken met de familie van de patiënt was het doel van dit project”. 

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische en meervoudige beperking zich thuis voelen. Zij stuurden het project Ziekenhuismap’ in. “Een medische ingreep kan zeer stresserend zijn voor de kinderen en hun gezin, omdat ze niet goed weten wat hun te wachten staat”, vertelt Karen Scheire van Ten Dries. Daarom worden de kinderen begeleid aan de hand van een ziekenhuismap.  Die kan bijvoorbeeld ook mee naar de klas om uit te leggen wat er gaat gebeuren want alles staat er nauwkeurig in genoteerd en getekend. Het patiëntje zelf kan er ook notities in nemen en bijvoorbeeld vragen stellen.  

Nieuw dit jaar: de Publieksprijs

Sinds dit jaar is er ook een Publieksprijs, die voor het eerst gewonnen werd door DVC Sint Jozef. De organisatie biedt eenvoudige en gespecialiseerde diensten voor meer dan duizend mensen met (een vermoeden van) een beperking. Het publiek kon vooraf stemmen voor zijn favoriete Zorgverhaal via rodekruis.be en het was het verpleegoproepsysteem van DVC Sint-Jozef dat op het meeste bijval kon rekenen.

Dit is een gloednieuw systeem waarbij bijvoorbeeld oproepen niet via de telefoon afgemeld worden, voor elke oproep dient men naar de desbetreffende kamer te gaan. Er werden drie kleine piepjes in het systeem geïntegreerd zodat elke cliënt hoort dat hij een akoestisch alarm heeft kunnen genereren. Het hoogtepunt in heel dit dossier was het succesvol koppelen van een zuurstofapparaat aan het verpleegoproepsysteem.

DVC Sint-Jozef ging vandaag naar huis met een cheque van 2.500 euro om het project nog verder uit te breiden.  

Rode Kruis-Vlaanderen opent zijn deuren

Rode Kruis-Vlaanderen doet dit jaar ook mee met de Dag van de Zorg. Alleen doen wij dit een dagje vroeger, namelijk op 18 maart 2017. Die dag kan je in al onze donorcentra bloed komen geven. In sommigen krijg je ook een rondleiding. Check www.rodekruis.be/zaterdagopening voor meer info.