;

Belgen geven meer dan 1 miljoen euro om Nepal te helpen

Nu zondag is het precies één maand geleden dat Nepal zwaar getroffen werd door een aardbeving met een sterkte van 7,8 op de schaal van richter.. De cijfers na de aardbeving zijn hallucinant: meer dan 8500 mensen zijn omgekomen, bijna 20.000 raakten ernstig gewond. Meer dan een half miljoen huizen zijn volledig verwoest en nog eens 300.000 beschadigd. Het Belgische Rode Kruis heeft ondertussen meer dan één miljoen euro ingezameld om Nepal te helpen.

We waren er, we zijn er, we blijven er

Het Rode Kruis was aanwezig voor, tijdens en vooral na de ramp. Rode Kruis-Vlaanderen investeert al jaren met het Britste Rode Kruis in: ‘Earthquakeawareness’ – zodat de plaatselijke bevolking weet wat ze moet doen bij een zware aardbeving. In de eerste uren na de aardbeving kwamen de meer dan 6500 Nepalese Rode Kruisvrijwilligers onmiddellijk in actie. Ook hier zijn de cijfers indrukwekkend:

Meer dan 200.000 mensen kregen dankzij het Rode Kruis een tijdelijk onderkomen. 20.000 mensen kregen kits om zich te wassen en om water drinkbaar te maken en nog eens 13.000 kregen andere vormen van materiële ondersteuning (denk aan dekens, kookkits enzovoort). Tijdens de eerste dagen werden de noodstocks van het Rode Kruis die men had opgebouwd in Nepal aangesproken. Later kwam er nog extra hulp uit de stocks van oa New Delhi en andere landen in de regio.

Onze manier van werken

Het Rode Kruis-Vlaanderen maakte onmiddellijk geld vrij dat doorgestuurd werd naar de Internationale Federatie van het Rode Kruis, precies om extra noodhulp aan te kopen en ook te transporteren. Dat geld kon vrijgemaakt worden omdat de Vlaming ondertussen massaal begon te geven.

Bij elke ramp, dus ook bij deze stuurt de federatie een aantal experts ter plaatse die een inschatting maken van de kost van noodhulp. In dit geval bedroeg de eerste ‘appeal’ 33 miljoen CHF. Heel wat Rode Kruislanden, ook België dus, heeft onmiddellijk een oproep naar de bevolking gedaan om een deel van dat noodzakelijke bedrag bij mekaar te krijgen. Je mag gerust stellen dat België in verhouding tot het bevolkingsaantal zeker zijn steentje heeft bijgedragen.

De toekomst

Een ander deel van het geld moeten we nog uitgeven. Rode Kruis-Vlaanderen heeft nu tien dorpen in Ghorka en Dhading toegewezen gekregen – met in totaal 45.000 mensen. Het gaat om zwaar beschadigde gemeenschappen, dicht bij het epicentrum. We gaan er vooral waterleidingen herstellen en noodopslagtanks voor water installeren. Ook het herstellen van de toiletinfrastructuur behoort tot de eerste taken. Dit alles om infecties en ziektes zoveel mogelijk te vermijden. En we gaan ook intensief sensibiliseren rond gezondheidsbevorderend gedrag en goede hygiëne, rekening houdend met de levensomstandigheden van de mensen (buiten slapen, bijvoorbeeld).

Samenwerken

Mensen vragen zich misschien af of het zin heeft rond toiletten te werken als er geen huizen zijn – daarom zullen we samenwerken met het Duitse Rode Kruis –zij zullen dezelfde dorpen bijstaan met betrekking tot heropbouw (aanleveren van materiaal en het heropbouwen zelf). De componenten onderdak, water en gezondheid/hygiëne worden dus samen aangepakt en elke Rode Kruis vereniging doet dat vanuit de eigen expertise. In het geval van Rode Kruis-Vlaanderen: we hebben al jarenlang ervaring in Nepal in deze’ wash component’.

Blijven doen waar we mee bezig waren

We blijven Nepal ook steunen in de kwetsbare gebieden waar de aardbeving niet toesloeg, ook rond water en sanitatie. En natuurlijk blijven we ook  investeren in Eerste Hulp. We zullen vrijwilligers verder opleiden en natuurlijk ook materiaal voorzien (opnieuw aanvullen van de noodstocks) en ook blijven inzetten om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden op een volgende aardbeving. Want de kans op een nieuwe beving van deze grootte is jammer genoeg ook zeer groot.

Bedanken

Steun is nog meer dan welkom op BE53 0000 0000 5353 – vooral nu de Rode Kruis Federatie het bedrag dat nodig is om iedereen te helpen – heeft verhoogd naar 85 miljoen CHF. Maar Rode Kruis-Vlaanderen wil de duizenden Vlamingen die ons in staat hebben gesteld om nu al te helpen helpen ook hartelijk en in naam van de Nepalese bevolking bedanken.