;

Klimaatverandering heeft grote impact op humanitaire hulp

Een stijging van de temperatuur van 1,5°C ten gevolge van de klimaatopwarming zal desastreuze gevolgen hebben. Dat stelt het veelbesproken VN-klimaatrapport dat afgelopen maandag gepubliceerd werd. Die gevolgen hebben betrekking op iedereen ter wereld, maar vooral op bevolkingsgroepen die zich vandaag al in conflictsituaties bevinden of in armoede leven. Ook op vlak van humanitaire hulpverlening heeft dit een stevige, niet te onderschatten impact.

Meer dan de helft van de noodhulp die het Rode Kruis wereldwijd verleende in 2017 had te maken met extreme weersomstandigheden en tal van andere activiteiten van de organisatie worden erdoor bemoeilijkt. Hoewel de situatie vandaag al heel precair is, zal de omvang van toekomstige rampen alleen maar groter worden wanneer de temperatuur van de aarde blijft stijgen.

Forecast-based Financing helpt leed voorkomen

Wereldwijd worden vandaag grote gebieden getroffen door natuurrampen, die getriggerd zijn door de opwarming van de aarde. Het Rode Kruis wil zoveel mogelijk mensen zelfredzaam maken door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de mogelijke schade die natuurrampen met zich meebrengen. Een techniek die recent door het Internationale Rode Kruis ontwikkeld en gebruikt wordt én steun krijgt van de Belgische overheid heet Forecast-based Financing. Wanneer uit wetenschappelijke voorspellingen blijkt dat een bepaalde regio getroffen zal worden door een natuurramp, worden nog voor de ramp toeslaat financiële middelen ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners van dat gebied zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en de impact zo beperkt mogelijk blijft. Een belangrijke uitdaging bij Forecast-based Financing is dus om financiële middelen in te zamelen nog vóór een natuurramp plaatsgevonden heeft. En daar draagt de Belgische overheid haar steentje toe bij. Zo ondersteunt zij Rode Kruis-Vlaanderen in haar onderzoek naar welke acties het Rode Kruis kan ondernemen vlak voor de ramp, om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Voorspellingen behoeden Peruviaanse boeren voor erger

Afgelopen zomer werd het principe van Forecast-based Financing nog geactiveerd toen een voorspelde koudegolf over de Andes in Peru trok. Uit voorzorg werden schuilplaatsen voor alpaca's gebouwd, werden huizen afgesloten en beschermd tegen de koude wind en deelde het Rode Kruis veeverzorgingskits en beschermende kledij uit aan boeren en hun kinderen. Bijna 300 gezinnen in acht gemeenschappen werden zo geholpen nog vóór de ramp uitbrak.

Zo’n rampen zullen door de klimaatopwarming steeds vaker voorkomen. De Andes wordt nu vaker dan vroeger geteisterd door extreem koude periodes met enorme hoeveelheden sneeuwval. Een groot deel van de lokale bevolking leeft er van de verkoop en de verwerking van Alpacawol. Als de dieren de koude niet overleven, wordt dat ook voor de gemeenschap op termijn heel moeilijk. Het rapport van het IFCC biedt dus stof tot nadenken op World Disaster Preparedness Day komende zaterdag.