;

JIJ bent de belangrijkste schakel om levens te redden, niet alleen een AED-toestel

’10.000 defibrillatoren, hooguit 30 levens gered’, een krantenkop die – zoals wel vaker – tot de verbeelding spreekt. Hoewel er een gebrek is aan betrouwbaar wetenschappelijk bewijs over de doeltreffendheid van programma’s voor defibrillatie door toevallige omstaanders, vestigt Rode Kruis-Vlaanderen nogmaals de aandacht op het belang van het leren reanimeren en defibrilleren.

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) schatten experts dat in België slechts tussen de 6 en 28 levens worden gered met defibrillatoren. Dat lijkt weinig als je weet dat er zo’n 10.000 toestellen hangen. Dezelfde studie wijst uit dat dit enerzijds te maken heeft met het feit dat we vaak niet weten waar het dichtstbijzijnde AED-toestel hangt, maar anderzijds ook omdat we de defibrillator niet willen gebruiken. Uit schrik iets fout te doen of omdat we niet weten hoe het toestel te gebruiken.

Rode Kruis-Vlaanderen legt met het project Hartveilig dan ook de focus op het leren reanimeren en defibrilleren van zoveel mogelijk mensen binnen een gemeente of organisatie én niet enkel op het plaatsen van een AED-toestel. Het onmiddellijk starten van de reanimatie kan de overlevingskansen bij een hartstilstand namelijk verdubbelen of zelfs verviervoudigen. Komt daar nadien ook nog het gebruik van een defibrillatietoestel bovenop binnen de 3 tot 5 minuten na de hartstilstand? Dan verhoogt de overlevingskans van het slachtoffer met 50 tot 70%. Dit maakt duidelijk dat JIJ in eerste instantie de belangrijkste schakel bent in de ketting om een mensenleven te redden en niet een AED-toestel.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken geeft de organisatie ook Train the Trainer-opleidingen aan leerkrachten secundair onderwijs zodat zij op hun beurt eerste hulp kunnen aanleren aan hun leerlingen. In 2018 wordt dit doorgetrokken naar leerkrachten lager onderwijs en wordt er nagedacht over een alternatief voor het kleuteronderwijs. En natuurlijk kan je als leek ook terecht bij je lokale Rode Kruisafdeling om er een gratis opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren’ te volgen!

Volg een opleiding