;

Groot deel van de Covid 19-testcapaciteit bij Rode Kruis-Vlaanderen blijft onderbenut

Mechelen – 15 april 2020. Op 19 maart kondigde Rode Kruis-Vlaanderen aan dat het zijn Centraal Donorlaboratorium en een aantal medewerkers ter beschikking zou stellen om neus- en keelstalen van patiënten te testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Er werden in totaal al 518 stalen onderzocht, maar dat hadden er 11.200 kunnen zijn. Er is namelijk capaciteit om 400 stalen per dag te onderzoeken, maar die wordt lang niet volledig benut. Zeker gezien de hoge nood aan tests in bijvoorbeeld woonzorgcentra, is het Rode Kruis vragende partij om zijn beschikbare capaciteit 100% te benutten.

Het Rode Kruis stelde alles in het werk om zo snel als mogelijk te kunnen starten met het testen van neus- en keelstalen van patiënten op de aanwezigheid van COVID-19. Personeelsleden werden in sneltempo opgeleid, het Centraal Donorlaboratorium – waar normaal gezien alleen maar tests op bloed uitgevoerd worden – werd deels omgebouwd en er werden vrijwillige laboranten van de KUL aangeworven om te helpen bij het uitvoeren van de tests. Dit alles om de ziekenhuislabo’s te ondersteunen en om er voor te zorgen dat nog meer mensen in ons land getest konden worden.

“Wat we vandaag jammer genoeg moeten vaststellen is dat een groot deel van onze capaciteit onderbenut blijft”, vertelt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “We kunnen tot wel 400 stalen per dag testen, maar in realiteit zijn dat er gemiddeld amper 18.” De organisatie is absoluut vragende partij om dagelijks meer stalen aangeleverd te krijgen die getest moeten worden, zeker gezien de hoge nood in de zorgsector aan het uitvoeren van dergelijke tests.

“De afgelopen 3 dagen kregen we zelfs géén stalen meer aangeleverd”, zegt Philippe Vandekerckhove. “Dat is jammer, enerzijds omdat wij ons labo helemaal reorganiseerden en (vrijwillige) medewerkers opgeleid hebben – twee investeringen die toch niet onbelangrijk zijn. En anderzijds omdat de nood aan tests zo hoog is”. Rode Kruis-Vlaanderen geeft aan zijn testcapaciteit te zullen vrijmaken voor andere dringende zaken als blijkt dat het ook de komende dagen geen of amper stalen aangeleverd krijgt.