;

Dringende oproep naar bloedgevers in januari

Mechelen, 30 december 2015 –  Rode Kruis-Vlaanderen doet een dringende oproep om in de loop van januari bloed te komen geven. Door een mogelijk technisch probleem bij de verwerking van gedoneerd bloed heeft de organisatie beslist om naar schatting 3.000 eenheden rode bloedcellen terug te roepen uit de ziekenhuizen. Rode Kruis-Vlaanderen doet dit in het belang van de patiënten: het bloed dat zij krijgen moet veilig zijn.

Voorraad onder druk

Het spreekt voor zich dat de bloedvoorraad nu nog extra onder druk komt te staan. De ervaring leert ons dat die in het begin van het jaar dalend is. En nu we een relatief grote hoeveelheid terug roepen, daalt de beschikbare voorraad nog meer. Dit kan enkel verholpen worden door een snelle aanvoer van ‘vers bloed’, vanaf volgende week.

Controle – controle - controle

Het bloed dat een donor geeft wordt opgesplitst in rode bloedcellen, plasma en bloedplaatjes. De procedures die Rode Kruis-Vlaanderen hanteert bij de verwerking van het ‘vol bloed’ tot bloedproducten voor transfusie zijn zeer strikt en worden onderworpen aan permanente controle. Uit zo’n controle bleek dat er tijdens een bepaalde productiestap een minuscule perforatie kon ontstaan in de zakken waarin de rode bloedcellen zitten. Op die manier zouden er bacteriën in de zak kunnen geraken en dus bijgevolg ook bij de patiënt die de rode bloedcellen krijgt toegediend. Het probleem in kwestie is inmiddels verholpen, maar eerder geproduceerde zakjes met rode bloedcellen kunnen aangetast zijn. Om het risico op toediening van een dergelijk bloedproduct aan de patiënt uit te sluiten, roept Rode Kruis-Vlaanderen de zakken van die periode nu terug. Het gaat om ongeveer 3.000 zakjes rode bloedcellen.

Geen risico

Rode Kruis-Vlaanderen staat garant voor veilig bloed. Het is daarom al eerder voorgevallen dat de organisatie bloedzakjes terug roept. Dat is trouwens iets dat in alle bloedinstellingen gebeurt. Hoe klein het risico ook mag zijn, Rode Kruis-Vlaanderen speelt altijd op veilig – in het belang van de patiënt. De ziekenhuizen zijn over het huidige probleem ingelicht. De zakjes zullen worden opgehaald en vernietigd.

We kunnen de ziekenhuisvoorraden meteen opnieuw aanvullen vanuit de bestaande voorraad die al aangelegd was voor de maand januari. Van een bloedtekort in de ziekenhuizen is dus geen sprake. Maar het betekent ook dat de voorraad van Rode Kruis-Vlaanderen voor de nabije toekomst sterk slinkt en dus in de loop van januari zeker aangevuld moet worden.

Bloed geven - in januari - meteen een goed voornemen

Surf nu naar:

www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed/waar-bloed-geven. Je vindt er een overzicht van alle mobiele bloedinzamelingen en de openingsuren en adressen van de 11 donorcentra.

Op voorhand checken of je in aanmerking komt om bloed te geven? Dat kan via de donorzelftest op www.rodekruis.be/donorzelftest.