;

Door Europese samenwerking zal plasmabehandeling COVID-19 patiënten sneller kunnen helpen

Mechelen, 1 juli 2020. De Europese Commissie heeft een project van het Europees Consortium van Bloedinstellingen  – waar ook Rode Kruis-Vlaanderen toe behoort – goedgekeurd. Dit project ondersteunt Europese studies naar het therapeutisch effect van plasma bij COVID-19. Bloedinstellingen die actief meewerken aan zulke plasmastudies kunnen gegevens uploaden op een centraal Europees platform. Dit zal toelaten om het bereik en gewicht van de studies in de EU te vergroten. Op de manier kan sneller een gestandaardiseerde therapie voor COVID-19 opgesteld worden in Europa met als doel het aantal ernstig zieke coronapatiënten drastisch te verminderen.

Op 6 april riep Rode Kruis-Vlaanderen mannelijke genezen coronapatiënten op om plasma te geven dat op dit moment gebruikt wordt in een klinisch onderzoek naar de herstellende werking van dat plasma bij coronapatiënten. Nu, 3 maanden later, doneerden al 176 mannen plasma, goed voor 553 plasmadosissen. Nieuwe kandidaat-donoren blijven steeds welkom en kunnen zich registreren via https://covid19plasma.rodekruis.be/. Verschillende Belgische ziekenhuizen nemen intussen deel aan deze door het UZ Leuven gecoördineerde nationale studie.

Europese samenwerking

Alle Europese bloedinstellingen slaan de handen in elkaar om het onderzoek naar de werking van plasma bij de behandeling van COVID-19 patiënten te bundelen. Er zal gebruik gemaakt worden van een digitaal platform, opgericht door de Europese Unie, waarop de bloedinstellingen gegevens van plasmastudies uit hun eigen regio kunnen uploaden. Op die manier kunnen onderzoeksgroepen gebruik maken van een grote dataset en worden verschillende studieresultaten gebundeld voor analyse. Het Consortium van Bloedinstellingen zal deze analyses beschikbaar stellen en gebruiken om – afhankelijk van de resultaten – betrouwbare aanbevelingen te formuleren rond het gebruik van plasma voor de behandeling van COVID-19. “Hoe sneller we weten of plasma van genezen coronapatiënten helpt tegen COVID-19, hoe sneller we een gestandaardiseerde therapie zouden kunnen opstellen. Hierdoor zou het aantal ernstig zieke coronapatiënten kunnen dalen waardoor ook de druk op de ziekenhuizen minder groot zal zijn bij een eventuele volgende golf.” zegt prof. Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

“Dit Europese project benadrukt de belangrijke taak van bloedinstellingen in de publieke gezondheidszorg. Dankzij Europese samenwerking zullen we beter begrijpen of en hoe convalescent plasma werkt in COVID-19 patiënten. Hopelijk werpt dit project zijn vruchten af waardoor we in de toekomst beter voorbereid zijn op pandemieën”, vult prof. Pierre Tiberghien, voorzitter van de European Blood Alliance en coördinator van het project, aan.

Preventieve behandeling

Het Europees Consortium van Bloedinstellingen wil niet enkel focussen op de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten maar ook op de eventuele preventieve werking van plasma. Het is van groot belang de veiligheid en toepasbaarheid van de plasmabehandeling snel te valideren om vervolgens onderzoek op te starten naar de preventieve werking ervan. “Zolang er geen vaccin of goede medicatie tegen COVID-19 bestaat, blijven we als maatschappij bijzonder zwak. Als plasma van genezen coronapatiënten op meerdere vlakken kan ingezet worden, zal het ons weerbaarder maken tegen een volgende crisis.” besluit Vandekerckhove.

Disclaimer: Het samenstellen van het Consortium van Bloedinstellingen en de financiering van verschillende plasmastudies vallen onder de bevoegdheid van de Europese Commissie en behoren tot het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.