;

Voor start vaccinatiecampagne had 20,3% van Belgische bloeddonoren antistoffen tegen het coronavirus

Dat blijkt uit onderzoek van Sciensano i.s.m. het Rode Kruis


Mechelen, 21 mei 2021. Sinds 30 maart vorig jaar stelt het Rode Kruis reststalen van bloeddonaties gratis ter beschikking aan Sciensano. Zij onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het coronavirus om zo een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus en immuniteitsgraad binnen de Belgische bevolking. Voor de start van de vaccinatiecampagne hadden enkel mensen die Covid-19 doormaakten antistoffen in hun lichaam. Nu de vaccinatiecampagne gestart is, zullen ook personen die gevaccineerd werden positief testen op de aanwezigheid van antistoffen. Het Rode Kruis en Sciensano beslisten daarom om nog tot het einde van het jaar bloedstalen te testen om de evolutie van de immuniteit verder in kaart te brengen. De meest recente analyse gebeurde in februari - toen de donorpopulatie nog niet aan de beurt was voor het Covid-vaccin - en toont een plateaufase rond de 20%.

In april vorig jaar had amper 5% van de Belgische bloeddonoren antistoffen tegen het coronavirus. Een percentage dat min of meer stabiel bleef tot midden oktober. Tijdens de tweede golf was er een duidelijke stijging die sinds december een plateaufase bereikt rond de 20% en aanhoudt tot de meest recente analyse in februari (1-3).

De vaccinatiecampagne is van start gegaan in januari. Op dat moment werden vooral bewoners van woonzorgcentra gevaccineerd, personen die doorgaans niet tot de donorpopulatie behoren. “De analyses die tot hiertoe gebeurden, kunnen beschouwd worden als de immuniteitsgraad bij bloeddonoren die Covid-19 doormaakten. Komende meetpunten zullen een combinatie zijn van personen die antistoffen hebben door een corona-infectie en -vaccinatie. We stellen deze 20% als het beginpunt van de vaccinatiecampagne bij onze donoren en verwachten dat volgende percentages in stijgende lijn gaan naarmate meer en meer mensen hun vaccin krijgen.”, aldus Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

 

Coronavaccin gekregen? Na 2 dagen kan je weer doneren


De vaccinatietrein komt op kruissnelheid en steeds meer donoren krijgen een uitnodiging voor hun coronavaccin. Maar hoe zit dat met doneren na vaccinatie? Als je gevaccineerd werd met een Covid-vaccin van Moderna, AstraZeneca, Pfizer of Johnson & Johnson en geen klachten ondervond, kan je de 2de dag na vaccinatie op afspraak langskomen op een bloedinzameling of donorcentrum. Bij klachten moet je wachten met doneren tot een week na het verdwijnen van de symptomen. 

 

(1) De studieresultaten zijn gestandaardiseerd voor de verdeling van de Belgische bevolking wat betreft het bevolkingsaantal per leeftijdsgroep, geslacht en provincie.

(2) Het duurt zo’n twee weken na infectie of vaccinatie vooraleer iemand een meetbare hoeveelheid antistoffen in het bloed heeft. De resultaten geven dus altijd een beeld van de situatie twee weken eerder.

(3) Het betrouwbaarheidsinterval (95% CI) werd berekend via Bayesiaanse MRP methode.