;

Rode Kruis-Vlaanderen opent noodopvangkamp: 400 extra tijdelijke verblijfplaatsen voor asielzoekers

Mechelen 28 augustus 2015. Rode Kruis-Vlaanderen opent als helper van de overheid een noodopvangkamp in het voormalige militaire kwartier te Sijsele dat dienst zal doen als doorstroomcentrum voor 400 asielzoekers.

We zien dat de instroom van asielzoekers in Europa en ook in ons land zeer hoog blijft. Getuige hiervan de lange wachtrijen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De vele inspanningen die reeds geleverd zijn door verschillende partijen om bijkomende opvangplaatsen te creëren blijken momenteel niet voldoende om de toestroom aan asielzoekers die ons land moet verwerken de baas te kunnen. Daarom heeft de ministerraad beslist om te voorzien in snelle basisopvang.

Het Rode Kruis is de organisatie bij uitstek die snel vrijwilligers tijdelijk kan mobiliseren om een noodopvangkamp op te starten. Onze basisopdracht is ‘opkomen voor kwetsbaren in binnen- en buitenland’. Hiermee proberen we een antwoord te geven op de acute vraag naar humane opvang. Op deze manier helpt het Rode Kruis de overheid helpen bij deze crisis.

Afspraak met de overheid is dat het gaat om tijdelijke bufferplaatsen met als bedoeling de opgevangen asielzoekers zo snel mogelijk door te verwijzen naar de bestaande opvangcentra en nog te openen opvangplaatsen.

Noodopvangkamp op afzonderlijke site en zeer tijdelijk van aard

Het verschil tussen het noodopvangkamp en de bestaande opvangcentra van Rode Kruis-Vlaanderen is de tijdelijkheid ervan en het type opvang. Het betreft humanitaire noodopvang, nog een activiteit waarin het Rode Kruis nationaal en internationaal deskundig is.

De bewoners ontvangen hier de meest elementaire zorgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, de nodige veiligheid en een minimum aan comfort. Verder verlenen we eerste hulp bij medische problemen, verzorgen we een beperkt aanbod aan activiteiten en beantwoorden we de eerste vragen van de bewoners.

Voormalig militaire kwartier in Sijsele

Het voormalig militaire kwartier in Sijsele (West-Vlaanderen) is een geschikte locatie voor het opstarten van een tijdelijk noodopvangkamp. Op deze site bevinden zich immers een aantal grote en voldoende uitgeruste hallen die op korte termijn beschikbaar zijn.

De overheid staat achter het standpunt van Rode Kruis-Vlaanderen om het noodopvangkamp op te zetten op een afzonderlijke site. Vanuit Rode Kruis-Vlaanderen wensen we immers beide soorten opvang gescheiden te houden.

Aanpak Rode Kruis-Vlaanderen

De aanpak bestaat uit verschillende fasen.

In de eerste fase mobiliseren we Rode Kruisvrijwilligers en bestaand personeel om het noodopvangkamp op te zetten onder begeleiding van enkele personeelsleden. Hun focus is het opzetten binnen de bestaande hallen van afgescheiden ruimtes om de bewoners een minimum aan privacy te verzekeren.

In een tweede fase verwelkomen we de bewoners, worden ze geïnformeerd over de afspraken die gelden in het noodopvangkamp en wordt hen een slaapplaats toegewezen.

In de laatste fase nemen de nieuwe personeelsleden van Rode Kruis-Vlaanderen de taken van de vrijwilligers van het noodopvangkamp over en starten ze de basisbegeleiding voor de bewoners. Hiervoor organiseert Rode Kruis-Vlaanderen op woensdag 2 september 2015 een jobdag voor het aanwerven van personeelsleden. De mensen die geschikt bevonden worden op deze jobdag zullen de week erna aan de slag gaan. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu terecht op http://www.rodekruis.be/jobdag.

Rode Kruis-Vlaanderen beseft de impact van de aanwezigheid van een noodopvangkamp op de nabije omgeving. Daarom besteden wij in elke fase aandacht aan een transparante communicatie met inwoners en lokale overheden zodat het samenleven in de beste verstandhouding mogelijk is.

Expertise in opvang asielzoekers en rampenparaatheid

Het Rode Kruis heeft nooit eerder een noodopvangkamp van deze aard geopend in België. Dankzij onze jarenlange deskundigheid in het opvangen van asielzoekers alsook onze expertise in rampenparaatheid zorgen we voor een snelle opstart en een deskundig beheer.

Uiteraard vergt een operatie als deze zeer veel inspanningen van de betrokken personeelsleden (dienst Opvang asielzoekers en personeelszaken) en van de vrijwilligers van de organisatie.

“Wij merken een ongelofelijk verantwoordelijkheidszin bij onze personeelsleden”, zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove. “Het spreekt voor zich dat de werkdruk enorm hoog is, maar onze personeelsleden stellen zich heel flexibel en verantwoord op en er heerst een zeer aangename sfeer van trotse samenwerking. Als CEO ben ik zeer dankbaar en fier op deze gang van zaken”.

 

Het Rode Kruis probeert het centrum zo snel mogelijk op te starten en mikt op vrijdag 4 september.