;

4 miljoen euro geïnvesteerd = 60 miljoen mensen geholpen

Mechelen 28 februari 2017 - Voorkomen is beter dan genezen. Dat vindt de federale overheid duidelijk ook, waarop ze besliste om 4,1 miljoen euro subsidie toe te kennen aan Rode Kruis-Vlaanderen om de streek rond de Grote Meren in Afrika meer ‘rampenparaat’ te maken. De bedoeling is om de komende twee jaar zoveel mogelijk inwoners van Rwanda, Burundi en Oeganda, meer dan 60 miljoen mensen, al op voorhand te beschermen tegen mogelijke (natuur)rampen.

De streek van de Grote Meren wordt veelvuldig getroffen door zowel natuurrampen als conflicten. Beiden zorgen voor heel wat leed onder de bevolking. De voorbije 10 jaar troffen verschillende rampen in totaal 12 miljoen mensen en maakten 2000 doden.

“Rode Kruis-Vlaanderen kan rekenen op jarenlange ervaring rond voorbereid zijn op rampen in zowel binnen- als buitenland. Hun acties in het veld zijn onderbouwd door (eigen) wetenschappelijk onderzoek”, ligt minister De Croo de keuze van de federale overheid toe. “Dit plan past ook volledig in het engagement dat de Belgische overheid is aangegaan op de World Humanitarian Summit in Istanbul (mei 2016) om de komende jaren volop in te zetten op Rampenparaatheid, het lokaliseren van de hulp en het stimuleren van innovatie en technologie” besluit de minister.

Materiaal – opleiding – communicatie

Het spreekt voor zich dat het hebben van het juiste materiaal bij rampen cruciaal is. Dit zowel om een ramp te vermijden als om gepast te handelen indien er zich toch één voordoet. Selectie en aankoop van onder andere ambulances, draagberries, dekens enz gebeurt door Rode Kruis-Vlaanderen. We zorgen er ook voor de juiste stock die op de juiste manier op de juiste locatie wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld dichtbij plekken die gekend zijn voor overstromingen maar in magazijnen die zelf buiten de gevarenzone liggen.

Daarnaast zorgen we ook voor opleidingen in bijvoorbeeld eerste hulp of aanleveren van zuiver water in noodsituaties. We leren de vrijwilligers van het plaatselijke Rode Kruis ook hoe ze de inwoners kunnen sensibiliseren om beter voorbereid te zijn wanneer een ramp toeslaat.

Tot slot zullen de Rode Kruis Zusterverenigingen van Rwanda, Burundi en Oeganda elk in hun eigen land ook over rampenparaatheid sensibiliseren. Dit doen ze zowel naar de brede bevolking toe als naar andere publieke en private stakeholders actief in dit domein.

Efficiënte hulpverlening

Tijdens al onze activiteiten heeft Rode Kruis-Vlaanderen oog voor innovatieve technieken die de efficiëntie van de hulpverlening kunnen doen stijgen. Zo leren vrijwilligers werken met online software op hun mobiele telefoon, zodat ze meteen na de ramp op het terrein data kunnen verzamelen die rechtstreeks worden doorgestuurd naar de hoofdzetel van een land. Op die manier kan er gericht en doeltreffend hulp geboden worden.

Door deze voorzorgsmaatregelen te installeren verlichten we menselijk leed. Daarnaast helpt dit ook om de economische impact van een ramp in te dijken, zodat de lokale economie zich terug vlugger kan herstellen. Een bijdrage aan rampenparaatheid verdient zich dan ook terug eenmaal een ramp zich voordoet. Het voorbereiden (of vermijden van) rampspoed is dus kostenefficiënter dan ingrijpen tijdens de noodsituatie.