;

359 registraties na oproep naar genezen coronapatiënten door Rode Kruis-Vlaanderen voor onderzoek naar genezende werking van plasma. Maar meer kandidaat-donoren zijn nodig om tot relevante studieresultaten te komen

Mechelen – 12 mei 2020. Na de oproep van Rode Kruis-Vlaanderen op 6 april, waarbij mannen die het coronavirus met zekerheid doorgemaakt hebben, gevraagd werden zich kandidaat te stellen als plasmadonor, hebben zich ondertussen 359 kandidaten aangemeld. 76 van hen komen in aanmerking om effectief ook plasma te doneren. Het plasma zal gebruikt worden binnen een klinische studie die gecoördineerd wordt door het UZ Leuven, naar het effect van dat plasma op het genezingsproces van zieke coronapatiënten. Het Rode Kruis is tevreden met deze cijfers maar benadrukt dat er nog meer plasma nodig is om op grote schaal aan onderzoek te kunnen doen en tot relevante resultaten te komen.

359 kandidaten, 76 komen effectief in aanmerking

Sinds de oproep van Rode Kruis-Vlaanderen op 6 april, registreerden zich al 359 mannen die het coronavirus doormaakten en ondertussen genezen zijn, als kandidaat-plasmadonor. Van die groep komen er 76 effectief in aanmerking om plasma te doneren. “Wie zich kandidaat stelt moet eerst verschillende stappen doorlopen, waaruit zal blijken of zijn plasma al dan niet geschikt is voor gebruik tijdens het onderzoek naar de genezende werking ervan”, vertelt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “In de eerste plaats wordt een telefonische pre-screening gehouden, waar onder andere gepeild wordt naar de bewezen besmetting met het coronavirus. Kandidaten die die eerste selectie positief doorstaan, worden uitgenodigd in een donorcentrum om stalen te doneren. Pas als blijkt dat het plasma van de kandidaat-donor voldoende antistoffen tegen het coronavirus bevat, komt hij in aanmerking om effectief plasma te doneren.  

Genezende werking onderzocht

Het plasma van deze donoren zal gebruikt worden voor een nationale, klinische studie, die gecoördineerd wordt door het UZ van Leuven. Die studie wil uittesten of het geven van antistoffen uit plasma van genezen patiënten in een vroeg stadium, ertoe leidt dat er minder zieke coronapatiënten zijn die beademing nodig hebben. “Plasmatransfusie is een beloftevolle therapie voor COVID-19-patiënten en kan op korte tijd beschikbaar worden voor een grote groep patiënten in heel Europa”, zegt prof. Dr. Geert Meyfroidt, nationaal coördinator van de plasmastudie. “Er zijn echter nog heel wat wetenschappelijke vragen over convalescent plasma. Daarom is gefundeerd en goed voorbereid wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk. Onze buurlanden doen gelijkaardige studies en op Europees niveau plannen we om de studies op dezelfde manier uit te voeren en de resultaten gezamenlijk te analyseren.”

Meer plasma nodig

Om deze klinische studie goed te kunnen voeren dat tot zinvolle resultaten leidt, hebben we ongeveer 1300 plasmaproducten nodig, wat neerkomt op het plasma van meerdere honderden donoren over heel België. Dat gewenste aantal is nog niet bereikt en daarom lanceert Rode Kruis-Vlaanderen vandaag opnieuw een oproep naar mannen die het coronavirus bewezen hebben doorgemaakt (en dus getest werden), maar ondertussen genezen zijn. Zij kunnen zich registreren op https://covid19plasma.rodekruis.be/

Voor plasmadonatie in het kader van deze studie komen alleen mannen in aanmerking. Vrouwen kunnen niet deelnemen aan de studie omwille van het risico op ongewenste immuunreacties door antistoffen die voorkomen bij vrouwen die, al dan niet bewust, een zwangerschap doormaakten. 359 registraties na oproep naar genezen coronapatiënten door Rode Kruis-Vlaanderen voor onderzoek naar genezende werking van plasma.