;

100 miljoen mensen getroffen door rampen die niemand kent

Mechelen/Brussel 25 januari 2017 – Humanitaire rampen komen de voorbije decennia steeds vaker voor. Het jaar 2015 alleen al telde 346 natuurrampen die bijna 100 miljoen mensen troffen en bijna 23.000 dodelijke slachtoffers maakte. En toch heeft bijna niemand ooit van deze zogeheten ‘stille’ rampen gehoord. Doordat ze niet kunnen rekenen op media-aandacht blijft ook de steun van het publiek achterwege.

Het Rode Kruis helpt helpen 

9 op de 10 rampen waarbij het Rode Kruis in actie schiet, gaat zo onopgemerkt voorbij. Nochtans zijn de gevolgen voor de getroffen bevolking, die zich vaak ook al voor de ramp in een zeer kwetsbare situatie bevond, dramatisch. 

Bij deze stille rampen is de lokale Rode Kruis of Rode Halve Maanvereniging vaak de eerste en enige hulporganisatie op het terrein. De lokale verwevenheid van de organisatie zorgt er voor dat zij dé hulporganisatie bij uitstek is die kan helpen bij dergelijke rampen. De plaatselijke Rode Kruisvrijwilligers maken deel uit van de gemeenschap – en dus van de getroffen gebieden – en zijn hierdoor vaak zelf ook slachtoffer. Hierdoor kennen zij de noden op het terrein als geen ander en weten ze perfect hoe hulp op maat te bieden.

Het Belgische Rode Kruis biedt financiële steun dankzij bijdrage Belgische overheid  

Om deze lokale hulp financieel mogelijk te maken, beschikt de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) over het “Disaster Relief Emergency Fund (DREF)”: een noodhulpfonds dat meteen de nodige middelen kan vrijmaken, waardoor lokale vrijwilligers heel snel kunnen helpen waar nodig. Door de steun van de Belgische overheid kan het Belgische Rode Kruis elk jaar 600.000 EUR bijdragen tot dit fonds. Het is onder andere hierdoor dat we in 2016 alleen al 11 keer financieel konden bijspringen bij een ramp die amper de media haalde, en dit overal ter wereld. Zo kwamen we onder andere financieel tussen bij overstromingen in India, Mali, Burkina Faso, Senegal en de Democratische Republiek Congo, een aardbeving in Tanzania en een uitbraak van cholera in Benin. Dankzij al deze tussenkomsten konden lokale Rode Kruis- en Rode Halve Maanvrijwilligers 2,5 miljoen mensen bijstaan met levensreddende humanitaire hulp, en dit ver weg van de schijnwerpers.

Strenge winter zorgt voor nog meer stille rampen

Ook op dit moment worden 160.000 mensen getroffen door een stille ramp: de extreem strenge winter in Mongolië met temperaturen tot -40°C maakt het voor een deel van de bevolking zeer moeilijk om te overleven. Het gaat vooral over dat deel van de bevolking die er een nomadische levensstijl op nahoudt en die door de grote hoeveelheden sneeuw afgesloten zijn van de bewoonde wereld. Toegang tot medische hulp, voedingsmiddelen en andere diensten zijn voor bijna 40.000 gezinnen onmogelijk door de uitzonderlijke weersomstandigheden in het land.

Ook hier helpt het Internationale Rode Kruis waar het kan. Zo worden door lokale Rode Kruisvrijwilligers medische kits uitgedeeld aan de getroffenen en ontvangen alle gezinnen cash transfers die hen financieel wat meer ademruimte geven.