;

1 miljoen euro voor Rode Kruis in Syrië

Mechelen 10 juni 2015. De Belgische overheid maakt 1 miljoen euro vrij voor de hulpverlening van het Rode Kruis/Rode Halve Maan in Syrië. Dankzij deze steun kunnen we 47.000 gezinnen helpen die getroffen zijn door het aanhoudende conflict in hun land.

Het geweld in Syrië blijft aanhouden

In de buurlanden Turkije, Libanon, Irak en Jordanië verblijven op dit moment meer dan 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen. In het land zelf zijn meer dan 6,5 miljoen mensen ontheemd.

Met de steun van de Belgische overheid kunnen we 47.000 hygiënekits aankopen en verdelen. In deze kits zitten onder andere zeep, tandpasta en maandverband. Daarnaast kunnen we dankzij de overheidssteun de lokale capaciteit van de Syrische Rode Halve Maan verhogen. Zo richt het project zich op het opzetten van extra magazijnen met noodhulpgoederen gecombineerd met het upgraden van de apparatuur, procedures en processen volgens moderne standaard.

Rode Kruis kan verder gaan dan andere hulporganisaties

De Syrische Rode Halve Maan heeft een cruciale rol in het verdelen van noodhulpgoederen in Syrië. Over het hele land leveren de 3.000 actieve vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan hulp aan de slachtoffers van het conflict. Zo verdelen ze onder andere voedsel, dekens en hygiënekits, repareren ze waterleidingen en rioleringen en geven ze medische verzorging. Deze vrijwilligers overbruggen de zogenaamde ‘laatste mijl’ doordat ze op plaatsen kunnen komen waar andere hulporganisaties geen toegang tot hebben. De Verenigde Naties (VN) bijvoorbeeld rekenen op de Syrische Rode Halve Maan voor de verdeling van bijna 60% van de VN-hulp ter plaatse.