Zorgbib verwelkomt 200 nieuwe vrijwilligers

Zorgbib is één van de minder gekende activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen. Dit warme initiatief wordt elke dag door tientallen patiënten en bewoners van zorgvoorzieningen gewaardeerd. Want als je in een zorgvoorziening verblijft, kan een boek, cd of dvd welgekomen ontspanning zijn. Daarvoor is er onze Zorgbib. Zorgbib-vrijwilligers bezoeken bewoners en lenen hen goede boeken, cd’s of dvd’s uit. En bovenal maken ze tijd. Voor een babbel, een lach, een hart onder de riem als dat nodig is.

Zorgbib is in Vlaanderen op meer dan 450 plaatsen actief. Woonzorgcentra, ziekenhuizen, opvangcentra voor verzoekers internationale bescherming, revalidatiecentra, psychiatrische centra enz. De dienst is gratis. Er zijn al een 700 vrijwilligers actief.

Om de werking van de Zorgbib verder te ondersteunen is Rode Kruis-Vlaanderen nu op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers.

Nieuwe vrijwilligers welkom voor diverse taken

Zorgbib is voor haar werking volledig afhankelijk van vrijwilligers. Mensen voor wie sociaal contact, lezen, vertellen belangrijk zijn. De taken van een vrijwilliger kunnen heel divers zijn. Gaande van uitlener (vrijwilliger die de boekenronde doet), activiteitenvrijwilliger (vrijwilliger die kleine activiteiten organiseert), leesouder, voorlezer tot verantwoordelijke van een Zorgbib-uitleenpunt. Om de werking van Zorgbib verder te ondersteunen zijn we op zoek naar extra handen.

Lees meer over Zorgbib en/of stel je kandidaat als vrijwilliger