;

Bescherm de menselijkheid en stop de onverschilligheid op Wereldvluchtelingendag

In 2015 bereikte het aantal asielaanvragen in Europa een record: maar liefst 1.300.000 migranten vluchtten uit eigen land op zoek naar een betere toekomst. Dit jaar alleen al waagden meer dan 200.000 mensen de oversteek van de Middellandse Zee. Het is duidelijk: de asielcrisis is nog lang niet voorbij en blijft de nodige inspanningen van de betrokken landen vragen. Nationale Rode Kruisverenigingen roepen Europa dan ook op om blijvend in te zetten op de rechten van vluchtelingen en over te schakelen van noodmaatregelen naar duurzame en langetermijnoplossingen.

Het zijn diezelfde nationale Rode Kruisverenigingen die al sinds het uitbreken van de asielcrisis hun inzet, acties en ondersteuning  uitbreiden en dat ook de komende maanden nog blijven doen.

9.214 asielzoekers opgevangen

Ook Rode Kruis-Vlaanderen zorgt op vraag van de overheid mee voor de opvang van asielzoekers. Naast onze 13 reguliere opvangcentra openden we in 2015 1 noodopvangkamp, 8 noodopvangcentra en 1 onthaal- en oriëntatiecentrum. In totaal goed voor de opvang van 9.214 mensen op de vlucht. Dat is een stijging van 147% in vergelijking met 2014. 

In september werd Brussel overstelpt met asielzoekers op zoek naar tijdelijk onderdak in afwachting van de start van hun procedure. Hier bouwden we de WTC III-toren om tot een tijdelijk pre-opvangcentrum met een capaciteit van 500 personen. Deze opvang was goed voor 31.754 overnachtingen.

Momenteel vangen we nog steeds meer dan 4.700 asielzoekers op. 

20 juni = Wereldvluchtelingendag

Op Werelvluchtelingendag roept de Internationale Rode Kruisfederatie (IFRC) nogmaals op om de menselijkheid te beschermen en de onverschilligheid te stoppen! Want het beschermen van mensen op de vlucht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. #ProtectHumanity