;

Wereldrampenrapport: inzetten op zelfredzaamheid

Het Wereldrampenrapport van de Internationale Rode Kruisfederatie (IFRC) toont aan dat vorig jaar wereldwijd bijna 98,6 miljoen mensen getroffen werden door een ramp. Het klimaat speelde in 92% van deze rampen een grote rol. 40,8 miljoen mensen raakten vorig jaar ontheemd in eigen land omwille van conflicten en geweld. Door natuurrampen moesten nog eens 22,5 miljoen anderen hun huis ontvluchten. Dat betekent dat dagelijks 62.000 mensen op de vlucht staan door grillen van de natuur.

Zelfredzaamheid: levens redden vandaag, investeren in morgen

Zelfredzaamheid redt levens en spaart geld op het moment dat een ramp zich voordoet. Toch gebeuren op dit moment nog twee derde van de uitgaven met betrekking tot rampen pas na een ramp via noodhulp en kosten voor de wederopbouw. Het wereldrampenrapport 2016 focust daarom op het verhogen van zelfredzaamheid om levens te redden en geld te sparen vóór het te laat is.

Iedereen moet helpen helpen

De frequentie, impact en complexiteit van rampen neemt toe, met daaraan gekoppeld een steeds stijgende humanitaire en economische schade. Meer geld inzamelen om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende noden na een ramp zal niet meer volstaan om de nodige hulp te kunnen bieden en levens te redden. We moeten proactief zijn om zo te kunnen anticiperen op rampen. Daarvoor moeten we inzetten op het zelfredzaam maken de bevolking en lokale organisaties, zodat iedereen kan helpen helpen en mensen zélf het hoofd kunnen bieden aan rampsituaties.

Anticiperen: investeren in rampenparaatheid

De broodnodige investeringen in rampenparaatheid zijn niet goedkoop. Hoewel zelfredzaamheid aan belang wint binnen het internationaal beleid, gebeuren investeringen niet snel genoeg. Er zijn immers hoge kosten aan verbonden, terwijl de resultaten ervan pas voelbaar zijn na een ramp. Rode Kruis-Vlaanderen investeert momenteel wél volop in rampenparaatheid.

Om te verhinderen dat we enkel reageren wanneer een ramp zich voordoet, startte Rode Kruis-Vlaanderen met steun van de Belgische overheid een rampenparaatheidsprogramma in Rwanda, Burundi en Oeganda. Via dat programma kunnen we zowel het plaatselijke Rode Kruis als de lokale bevolking beter voorbereiden op een ramp waardoor het aantal slachtoffers kan worden beperkt, zegt Bruno Haghebaert, coördinator humanitaire hulp van Rode Kruis-Vlaanderen.

Bruno schreef naar aanleiding van orkaan Matthew in Haïti een blog over de nood aan meer middelen voor rampenparaatheid.

Het volledige rapport kan je hier terugvinden.