;

Wereld Eerstehulpdag: volg gratis online modules en leer eerste hulp toedienen op een coronaproof manier

Ook in tijden van corona willen we nog steeds zoveel mogelijk mensen zelfredzaam maken. Op Wereld Eerstehulpdag lanceren we daarom twee gratis online modules die je eerste hulp leren toedienen op een coronaproof manier. De focus ligt daarbij op de basisprincipes en de vier stappen van eerste hulp en op reanimeren.

Met dit initiatief willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren om deze online eerstehulpmodules te volgen. Heel wat mensen durven niet te helpen tijdens een eerstehulpsituatie, bijvoorbeeld uit angst om iets verkeerd te doen of omdat ze denken dat iemand anders wel zal helpen. Daar komt nu het risico om besmet te worden met het coronavirus nog eens bovenop. Deze e-modules nemen die laatste drempel weg en tonen aan dat het ook in deze tijden mogelijk én veilig is om eerste hulp toe te dienen.

Volg de gratis e-modules rond eerste hulp

Elke noodsituatie vraagt om eenzelfde gestructureerde aanpak, ondanks dat de situatie telkens erg verschillend kan zijn. Als eerstehulpverlener zet je steeds dezelfde vier stappen. Ze helpen je om de situatie goed in te schatten en op een gepaste manier hulp te verlenen.

Module "4 stappen in eerste hulp"

Een probleem met het hart of zelfs een hartstilstand brengt de toevoer van zuurstof naar alle organen in gevaar. Vooral de hersenen kunnen blijvende schade oplopen door een tekort aan zuurstof. Onmiddellijk reageren is dus van levensbelang. Daarom is het belangrijk om de verschillende stappen en technieken van reanimatie en defibrillatie te kennen en correct toe te passen. 

Module "reanimeren en defibrilleren - in tijden van corona"

Fysieke eerstehulplessen

Uiteraard willen we ook tijdens deze pandemie dat mensen een eerstehulpopleiding kunnen volgen en een brevet kunnen behalen. Om ervoor te zorgen dat de lessen op een veilige manier verlopen, werden verschillende draaiboeken opgesteld. Die draaiboeken verschillen naargelang de ernst van de lokale situatie. Verslechtert de plaatselijke situatie, dan mindert het aantal klassikale lessen en wordt er meer online les gegeven. Oefenmomenten blijven waar mogelijk wel bestaan, uiteraard mits de nodige beschermings- en voorzorgsmaatregelen.

Zoek een opleiding in jouw buurt