We helpen bij testen op corona en ondersteunen zo ziekenhuislaboratoria

We helpen waar het kan tijdens deze coronacrisis. Naast vrijwilligers die ingeschakeld worden om zieke personen te vervoeren en de ondersteuning bij logistieke taken in de zorgsector, zal onze organisatie helpen bij het testen van patiënten op COVID-19. Het gaat om neus- en keelstalen die ziekenhuizen afnemen van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, géén bloedstalen dus. Hierdoor worden ziekenhuislaboratoria ondersteund en kunnen ze zich concentreren op andere taken. We stellen daarvoor voor het allereerst ons Donorlaboratorium en een aantal medewerkers ter beschikking voor activiteiten buiten de eigen bloedinzameling.

Primeur

Ons Centraal Donorlaboratorium (CELA) staat normaal enkel in voor het testen van bloedproducten van donoren. Voor het eerst zal dit labo ook neus- en keelstalen van patiënten testen op aanwezigheid van het coronavirus. Concreet controleren de laboranten of er genetisch materiaal van COVID-19 aanwezig is in de cellen van de neus-keelholte. Dankzij de expertise van onze labomedewerkers in het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken op grote schaal en dankzij de geautomatiseerde toestellen met een grote capaciteit is het CELA zeer geschikt voor zulke opdrachten.

400 stalen per dag

Op 24 uur kan het Centraal donorlaboratorium zo’n 400 stalen verwerken. Zo krijgen ziekenhuislabo’s ruimte voor andere tests die noodzakelijk zijn. De ondersteuning van de ziekenhuislaboratoria verloopt via het laboratorium in UZ Leuven. De eigen dagelijkse werking van ons laboratorium blijft gegarandeerd: het testen van donorbloed komt door deze extra inspanning dus niet in het gedrang. Veilig en voldoende bloed voorzien blijft onze hoofdactiviteit en topprioriteit. 

Geen bloedtests voor corona

Er is geen wetenschappelijk bewijs en dus ook geen aanleiding om bloed van donoren te testen op het coronavirus, dat overgedragen wordt via de luchtwegen en niet via het bloed. Noch donorbloed noch het bloed van patiënten wordt dus getest op aanwezigheid ervan.

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.