;

We blijven strijden tegen ebola

In 2014 brak in West-Afrika een ebola-epidemie uit. Lokale Rode Kruisvrijwilligers schoten meteen in actie om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze gaven voorlichting, desinfecteerden woningen, borgen lichamen en verzorgden patiënten in speciale ebolacentra van het Rode Kruis. Begin november schoot verpleegkundige Tim Das de medewerkers van het ebolacentrum in Kenema (Sierra Leone) te hulp.

Eind september 2014 werd ik gecontacteerd door Panu Saaristo van het Internationale Rode Kruis in Genève. Van hem kreeg ik de vraag of ik geïnteresseerd was om in een ebolacentrum in Sierra Leone aan de slag te gaan. Na overleg met mijn vrouw besloot ik vrij snel om toe te happen. In oktober kreeg ik een training van twee dagen in Genève. Twee intensieve dagen waar ik alles te weten kwam over ebola en bijhorende behandeling. Maar de opleiding was vooral een praktische training over het gebruik van de beschermkledij. Je leert om je helemaal in te pakken in plastic en rubber. Je draagt een overall, laarzen, maskers, handschoenen, een hoed en bril… Voor sommigen een beklemmende ervaring. Maar bij mij is de ‘goesting’ er om iets te doen voor de mensen ter plekke.”

“Als clinical manager was het gedurende één maand mijn taak om op te volgen hoeveel bedden er beschikbaar waren, onze stock op te volgen, personeelskwesties op te lossen en nog veel meer. Elke ochtend kreeg ik bijvoorbeeld telefoontjes om te horen hoeveel plaats we die dag hadden voor nieuwe patiënten in ons centrum. We kunnen maar 60 patiënten tegelijk aan dus waren er niet altijd vrije bedden voor handen. Het werk was zwaar, maar gelukkig kon ik in Sierra Leone rekenen op een fantastisch team.”

We werkten in West-Afrika bovendien mee aan een onderzoeksproject van het instituut voor Tropische Geneeskunde in Guinee. Bij inwoners van Guinee die genezen zijn van ebola namen we op een veilige manier plasma af. We hielpen mee onderzoeken of we besmette patiënten kunnen genezen met de antistoffen uit dat plasma en zo meer levens kunnen redden.

Meer dan een jaar later is de epidemie gestopt, maar is de ziekte nog lang niet overwonnen:

  • Er vielen 11.147 eboladoden
  • In 2014 zette de Internationale Rode Kruisfederatie (IFRC) 16 acties op touw. De Federatie investeerde 112 miljoen Zwiterse frank om in totaal 39 miljoen mensen te helpen
  • 52.000 mensen werden opgevolgd door het Rode Kruis na contact met een patiënt of dodelijk slachtoffer
  • 4,6 miljoen mensen ontvingen voorlichting over de manier waarop ebola zich verspreidt en de voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen
  • 205.000 ontvingen psychosociale hulp
  • Meer dan 800 gezondheidswerkers werden getroffen door ebola. Honderden van hen zijn uiteindelijk aan de ziekte bezweken

 

29 andere Rode Kruiszaken die je zeker moet onthouden van 2014? Je leest ze in ons jaarverslag!