;

Vragen over de opvang van asielzoekers?

We krijgen momenteel heel wat praktische vragen omtrent de noodopvang van asielzoekers. Afgaande op het aantal reacties is de solidariteit enorm! Daarom lijsten we de meest gestelde vragen graag even voor je op én bedanken we alvast iedereen voor de steun.

Ik wil vrijwilligerswerk doen in een opvangcentrum

Dank je voor je engagement! In onze centra is er elke dag heel wat te doen. Als vrijwilliger kan je ons dus op diverse manieren helpen. Als vrijwilliger neem je geen basistaken op, maar wel ondersteunende taken zoals vrijetijdsbesteding. Zeker niet minder belangrijk. Het gaat om taken zoals Nederlandse les of informaticalessen, huistaakbegeleiding, fietsenreparatie, … Deze taken kunnen verschillen per centrum.

Iets voor jou? Contacteer een centrum in jouw buurt en samen bekijken we wat de noden in jouw buurt (nog) zijn. Zoek een centrum in jouw buurt.

Ik heb nog oud speelgoed/kleren/meubelen enz… voor asielzoekers, waar kan ik die afgeven? 

Dank je dat je de moeite wil doen om asielzoekers te helpen. Momenteel is er echter geen nood meer aan materiële zaken zoals dekens, kledij,... in onze opvangcentra. 

Ik wil komen werken in één van de opvangcentra voor asielzoekers?

Je kan solliciteren via www.rodekruis.be/jobs en dat is het enige kanaal. Onze Human Resources medewerkers doen hun uiterste best om alle sollicitaties zo correct mogelijk maar tegelijk ook snel te behandelen (dit omwille van de hoogdringendheid). Je begrijpt dat daardoor bijkomende vragen in deze fase moeilijk liggen. Je kan solliciteren via de website en je ontvangt daarna hoe dan ook een antwoord. Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan kan je op dat ogenblik meer vragen stellen. We danken je voor het begrip.  

Ik wil graag financieel steunen. Kan dat?

Dit appreciëren wij ten zeerste!  Voor de opvang van asielzoekers kunnen wij rekenen op subsidies van de federale overheid. Er worden dus fondsen voorzien om asielzoekers zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Voor extra begeleiding, zoals onderwijs in het opvangkamp en aangepast lesmateriaal zijn fondsen steeds welkom op BE53 0000 0000 5353.

Naast het opstarten van een noodopvangkamp en nieuwe opvangcentra voor asielzoekers, willen wij deze mensen ook helpen om hen opnieuw in contact te brengen met familieleden. Het is namelijk zo dat families en gezinnen door ernstige conflicten vaak uit elkaar gedreven worden.

De dienst Tracing helpt deze familiebanden herstellen dankzij haar wereldwijde netwerk van het Rode Kruis. Mensen kunnen ons daarbij helpen:

Doe een gift of start een actie

Ik ken iemand die opvangplaats nodig heeft – waar moet hij/zij zich aanmelden?

Daarvoor verwijzen we je graag door naar Fedasil: info@fedasil.be en 02 213 44 11.

Ik heb ruimte bij mij thuis. Mag ik zelf mensen opvangen? Wat moet ik daarvoor doen?

Wij raden je dan aan om contact op te nemen met je plaatselijke OCMW.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, erkende vluchteling en illegaal?

  • Asielzoeker: Iemand die bij de Dienst Vreemdelingenzaken om asiel (= bescherming) vraagt. Hij of zij krijgt opvang in een centrum voor asielzoekers en verblijft hier geldig zolang zijn of haar asielaanvraag onderzocht wordt.
  • Erkende vluchteling: Een asielzoeker die de asielprocedure goed heeft doorlopen. Een vluchteling is iemand die buiten zijn land verblijft en niet kan terugkeren wegens een gegronde angst voor vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep. Omdat vluchtelingen in hun herkomstland vrezen voor hun leven of vrijheid, krijgen ze bescherming van België. Ze krijgen een speciale verblijfskaart als vluchteling en kan niet teruggestuurd worden naar zijn thuisland.
  • Illegaal: Iemand die geen geldig verblijfsdocument (meer) heeft. Dit kan een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn, maar evengoed een toerist of een buitenlandse student die langer dan toegelaten in België verblijft.