;

VN en ICRC roepen op: "Bescherm burgers"

Afgelopen zaterdag deden VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en de voorzitter van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), Peter Maurer, in Genève een dringende en nooit eerder geziene oproep om concrete oplossingen uit te werken voor verschillende actuele conflicten. "In het aanzien van zoveel onmenselijkheid, reageert de wereld met een schokkende lamheid", hekelde Ban Ki-moon.

"De internationale gemeenschap moet haar verplichtingen krachtens het internationaal humanitair recht nakomen. We spreken vandaag met één stem om de lidstaten aan te moedigen onmiddellijk concrete maatregelen te treffen en het lijden van de burgers te verlichten", zei de VN-secretaris-generaal.

"Zelden hebben we zoveel personen op de vlucht, zoveel instabiliteit en zoveel leed gezien", voegde Maurer daar aan toe. Volgens Maurer worden bij de gewapende conflicten in onder andere Afghanistan, Irak, Nigeria, Zuid-Soedan en Jemen de meest elementaire normen van menselijkheid geschonden. Dit jaar alleen al lieten maar liefst zowat 60 miljoen mensen huis en haard achter, op de vlucht voor conflicten en geweld. Het gaat om een sinds de Tweede Wereldoorlog ongezien aantal, ging hij verder.

Beide verantwoordelijken benadrukten dat de Verenigde Naties en het ICRC vanuit hun positie als geen ander kunnen getuigen over de gevolgen van de conflicten. Ze roepen de lidstaten op om alle middelen die hen ter beschikking staan aan te wenden opdat de bij de conflicten betrokken partijen de internationale rechtsregels zouden respecteren.