;

Vlaamse regering constructief in overleg met Rode Kruis-Vlaanderen en Kom op tegen Kanker over afschaffing duolegaat

Over de afschaffing van het duolegaat hebben we samen met Kom op tegen Kanker constructief overlegd met Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Ook al liggen de standpunten uit elkaar, iedereen wil een nieuw, rechtvaardig systeem waarbij solidariteit via erfenissen nog steeds kan.

De Vlaamse regering kondigde begin oktober aan dat duolegaten - waarbij iemand een deel van z’n erfenis of legaat aan een goed doel schenkt - afgeschaft worden vanaf 2021. Onze organisatie steunt die beslissing. Een duolegaat wordt nog al te vaak gebruikt om aan fiscale optimalisatie te doen in plaats van een goed doel te steunen.

Wij vragen een degelijke overgangsperiode en een nieuw, rechtvaardig systeem om solidair te zijn via een legaat. Goede doelen mogen financieel niet de dupe worden van de afschaffing van het duolegaat. En zo ziet het er momenteel wel naar uit: als er geen nieuw deugdelijk systeem komt, lopen niet alleen wij maar ook andere goede doelen miljoenen inkomsten mis.  

Solidariteit via legaten moet mogelijk blijven

Minister Diependaele stelde eerder voor om legaten aan goede doelen met een gunsttarief te belasten. Samen met Kom op tegen Kanker pleiten we voor een 0-tarief waarbij het goede doel niet wordt belast. Zo creëer je duidelijke solidariteit. Een legaat komt dan integraal terecht bij het goede doel, zonder dat daar nog belastingen afgaan. Het verlies van duolegaten kan hiermee deels worden gecompenseerd. België is trouwens een van de laatste landen in Europa die schenken aan goede doelen nog belast. 

Vergeet niet dat goede doelen zoals de onze een ontzettend grote maatschappelijk toegevoegde waarde creëren. We zorgen voor eerstehulplessen aan het brede publiek, tussenkomsten bij rampen, wetenschappelijk onderzoek inzake eerste hulp, vakanties voor mensen met een ernstige beperking, vakantiekampen voor kansarme kinderen, huistaakbegeleiding voor kinderen in armoede, enz…

Nog geen concrete timing voor hervorming

Op 16 juni 2020 kwam dit onderwerp aan bod in de vergadering van de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Hierbij bevestigde de minister dat er plannen zijn voor de hervorming van het duolegaat. Er is echter nog niets bekend over de timing en de modaliteiten.

Vragen?

Het is momenteel nog onduidelijk welke impact de afschaffing van het duolegaat precies zal hebben. We begrijpen dat dit nieuws ook bij jou vragen doet rijzen. Daarmee kan je terecht bij Aagje Geerardyn, onze verantwoordelijke legaten en grote schenkingen. Zij noteert je vraag en neemt opnieuw contact met je eens er meer duidelijkheid is. Aagje is bereikbaar op 015 44 33 50 of je kan mailen naar legaten@rodekruis.be.