;

Victory by any means, is no victory at all

Oorlogen en menselijk leed zijn misschien niet helemaal nieuw, maar het bombarderen van ziekenhuizen? Seksueel geweld als wapen? De massale vlucht van burgers? We lijken er bijna gevoelloos voor.

Er zijn nochtans regels. Het internationaal humanitair recht of de regels van de oorlog bieden bescherming aan burgers door te bepalen wat wel en niet kan tijdens een gewapend conflict. De regels zijn vastgelegd in de Conventies van Genève en de aanvullende protocollen. Alle landen ondertekenden de verdragen en ze zijn dus algemeen bindend. Voor alle landen, voor iedereen.

Vandaag zijn deze oorlogsregels meer dan ooit nodig. Want het mag dus niet:

  • medische voorzieningen aanvallen
  • gevangen martelen en mishandelen
  • hulpkonvooien aanvallen 

Het Internationale Rode Kruiscomité roept alle machthebbers op om deze praktijken te stoppen. Het is niet alleen hun wettelijke verplichting, maar als we deze menselijkheid verliezen, wat blijft er dan nog over? Dan betalen we allemaal de prijs…

Meer weten