;

Validatie eerstehulprichtlijnen door CEBAM

Onze eerstehulprichtlijnen 'Help! Eerste hulp voor iedereen' en 'Help! Eerste hulp voor hulpverleners' ontvingen een officieel kwaliteitslabel dat garandeert dat beiden ontwikkeld werden volgens de hoge Evidence-Based Practice normen. Beide handboeken kregen vorig jaar een update dankzij ons Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP).

CEBaP zorgt al sinds 2007 voor een evidence-based ondersteuning van de eerstehulphandboeken, maar bleef haar methodologie verbeteren en zorgde voor een uitbreiding van het aantal items ondersteund met EBP. Op deze manier evolueerde het handboek van 22% wetenschappelijk onderbouwde topics naar 73%.

Deze verbeterde methodologie zorgde ervoor dat beide hulpboeken een officiële accreditatie krijgen van het kwaliteitslabel Centre for Evidence-Based Medicine (CEBAM) in België.

Voor de herwerking van de handboeken in 2021 streeft CEBaP ernaar om ook de diagnostische onderwerpen (“Wat zie je?”) te onderbouwen, met als uiteindelijke doel dat onze richtlijnen volledig ondersteund worden door wetenschappelijk bewijs.